ZelforganisatieBij zelforganisatie komen 3 assen samen:

  • Leiderschap
  • Teamontwikkeling
  • Persoonlijk leiderschap

Wij werken bij zelforganisatie steeds vanuit deze 3 perspectieven: De leider, het team en de mens. Elk perspectief is van belang voor het slagen van zelforganisatie. Wij kijken ook naar de omgeving: hoe is de omgeving (zowel binnen als buiten) van invloed op het slagen van zelforganisatie? Als specialist op het vlak van teamontwikkeling en leiderschap en als systeemdenkers hebben we bij uitstek verstand van de wisselwerking tussen de leider, het team en de mens in zijn omgeving.

Zo creëer je zelforganisatie

  • Investeer (vooraf) in het leiderschap: Ook zelfsturende teams hebben leiding nodig. Wij helpen de leidinggevenden effectief te coachen.
  • Check of de opdracht kloppend is: Geef het team voldoende kaders, ruimte en bevoegdheden.
  • Besteed continu 5 procent van de tijd aan de samenwerking: Klopt de verhouding tussen de boven- en onderstroom?
  • Team: Zorg voor de juiste mens op de juiste plek. Zelforganisatie vraagt een andere (frisse) blik op competenties.
  • Investeer in de juiste mensen: Een zelfsturend team hoeft geen dreamteam te zijn om goed te kunnen functioneren, maar moet op termijn wel op M3-niveau (teamontwikkelfasen van Bruce Tuckman) kunnen functioneren. Dat vraagt investering op samenwerkingscompetenties.

Meer weten?

    • Steeds meer organisaties kiezen voor een vorm van zelforganisatie. Het (deels) overnemen of loslaten van verantwoordelijkheden gaat niet vanzelf. Naast inzet, vertrouwen en respect voor elkaars verschillen, zijn heldere afspraken over doel, inhoud en werkwijze nodig. Wij hebben een handreiking ontwikkeld om u te inspireren in dit veranderingsproces. Deze handreiking staat boordevol vragen, voorbeelden en tips die u kunt gebruiken om te komen tot een eigen wijze van zelforganisatie. Graag bieden wij u de handreiking in een persoonlijk gesprek aan.