Zoek
Sluit dit zoekvak.

Workshop
Verbindende communicatie

Creëer connectie en resultaat

Wij bieden training verbindende communicatie aan om communicatie tussen medewerkers te verbeteren, conflicten te verminderen en de resultaten te verbeteren. De workshop bestaat uit drie losse dagdelen et tussenpozen van één maand en bevat de drie belangrijkste onderdelen van communicatie: luistervaardigheid, spreekvaardigheid en het ontwikkelen van een constructieve houding.

Workshop Verbindende Communicatie

Als je samenwerkt moet je op elkaar kunnen rekenen. Heldere procedures en duidelijke inhoudelijke afspraken helpen daarbij. Toch is dat niet genoeg. Ieder mens heeft andere behoeften: je past regels toe naar eigen inzicht, komt gemaakte afspraken al dan niet na en reageert op jouw eigen wijze op het gedrag van de mensen om je heen. Daarnaast heb je te maken met een steeds veranderende context, waardoor aanpassingen in je werk voortdurend noodzakelijk zijn.

bovenstroom-onderstroom

Als de realiteit van het moment niet overeenkomt met de verwachting van jezelf of van een ander, dan wordt er van je verwacht dat je dit samen oplost. Soms is dat zo gedaan en soms lossen problemen als vanzelf op. Wanneer zaken of mensen zich blijven herhalen ontstaan er (on)uitgesproken meningen, vastgezette standpunten, zelfverwijt en beschuldigingen over weer. Dan is het een uitdaging om tot oplossingen te komen.

Verbindende communicatie helpt. Je gaat op zoek naar elkaars achterliggende behoeften. Dat werkt de-escalerend. Hierdoor ontstaat er weer contact en kun je een oplossing vinden.

Hoe doe je dat?

In de eerste plaats door contact te maken met jezelf. Wees op een vriendelijke manier benieuwd: onder jouw oordelen liggen jouw persoonlijke gevoelens, onder jouw strategieën liggen algemeen menselijke behoeften, onder jouw eis ligt een praktisch verzoek. Als je jouw gevoelens en behoeften serieus neemt, dan kun je een duidelijk voorstel doen. Als je openstaat voor de gevoelens en behoeften van een ander dan kun je met compassie luisteren.

 

Training Verbindende Communicatie Deventer Arnhem Nijmegen

Doel

Tijdens deze workshop leer je ‘Verbindende Communicatie’ toe te passen in de dagelijkse (werk)praktijk. Je leert om je helder te uiten én met mededogen te luisteren met als doel om ook in uitdagender situaties samen werkbare oplossingen te vinden.

Na afloop van de workshop:

  • Begrijp je de stappen van het model, weet je hoe je het kunt gebruiken en heb je inzicht in de valkuilen;
  • Weet je hoe je jezelf kunt voorbereiden op een lastig gesprek;
  • Ben je in staat om met meer compassie te luisteren naar anderen;
  • Ben je in staat om beter op te komen voor jouw eigen behoeften, waarmee je vaak ook het hele team sterker maakt.
Grip op je tijd timemanagement

Programma en duur

De workshop bestaat uit drie losse dagdelen met tussenpozen van één maand (tussen 1e en 2e bijeenkomst) en drie maanden (tussen 2e en 3e bijeenkomst) en drie kleine voorbereidende opdrachten. Tijdens de dagdelen wisselen theorie en praktijk elkaar af en leer je vooral om door een andere bril te kijken naar jezelf en anderen.

Onderwerpen die in de workshop aan bod komen:

Dagdeel 1: helder uiten

Dagdeel 2: luisteren met mededogen

Dagdeel 3: borging in de dagelijkse praktijk

Als middel en als rode draad gebruiken we de vier stappen uit het model. Het gaat er vooral om dat je deze stappen op jouw eigen wijze leert gebruiken, zodanig dat het jou en jouw collega’s verder helpt. Je focust je daarbij met name op achterliggende behoeften. Als je dat doet, dan ontstaat er weer connectie met elkaar en kom je tot andere, soms verfrissende resultaten.

Doelgroep Verbindende communicatie

De workshop is bedoeld voor iedereen die wil leren om verbindend te communiceren en ook in uitdagender situaties samen met je gesprekspartner te komen tot werkbare oplossingen. We werken met minimaal 6 tot maximaal 10 deelnemers.

Werkwijze

De workshop wordt verzorgd door trainers en (optioneel) trainingsacteurs van Bureau Ten Bate. Naast brede theoretische kennis, beschikken we over een scala aan werkvormen. Wij gebruiken leersituaties die ‘in het moment’ ontstaan en koppelen deze aan het leerdoel en de praktijk van de deelnemers. We geloven in leren door doen: deelnemers voeren opdrachten uit en reflecteren daarop. We maken daarbij altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat kun jij straks anders gaan doen?

Uitgangspunten

  • Deelnemers zijn bereid naar hun eigen aandeel in de communicatiedynamiek te kijken en deze te onderzoeken op effectiviteit;
  • Deelnemers zijn bereid om tussentijds te oefenen, waarbij zij focussen op hun eigen ontwikkeldoelen;
  • Deelnemers brengen tijdens de workshop casuïstiek uit hun eigen praktijk in.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in onze andere communicatie training Training Gesprekstechnieken voor gespreksexperts. Deze training is meer specifiek gericht op vaardigheden voor medewerkers die regelmatig werken met klanten, in het bijzonder klachtafhandeling of werken met emotionele klanten. Lees meer…

Meer weten over andere onderwerpen?