Zoek
Sluit dit zoekvak.

Workshop Systeemdenken

Groepen in hun kracht

Tijdens deze workshop leren de deelnemers de beginselen van het Systeemdenken. Hiermee vergroten zij hun kennis en vaardigheden op het gebied van groepsdynamiek en teamvorming. Zij zijn hierdoor beter in staat om een zinvolle bijdrage te leveren aan het samenwerkingsproces.

Doelgroep

De Systeemdenken workshop is bestemd voor voorzitters,(project)leiders, teambegeleiders, teamcoaches of andere mensen die onderdeel uitmaken van één of meer teams (bv. in de rol van voorzitter) en die meer willen leren over teamdynamiek. We werken met 6 tot 12 deelnemers.

Programma en duur

De workshop bestaat uit twee losse dagen en een (kleine) tussentijdse oefenopdracht. Tijdens deze dagen wisselen theorie en praktijk elkaar af en leer je vooral om door een andere bril te kijken en anders te interveniëren in groepen. Onderwerpen die in de workshop aan bod komen:

 • Basiskennis van systeemdenken;
 • Circulaire interactiepatronen ontdekken;
 • Relatienetwerken tekenen;
 • Basiskennis van groepsontwikkelingsprocessen;
 • Faciliteren vanuit meervoudige partijdigheid;
 • Herkennen van het appèl dat een groep op je kan doen;
 • Basiskennis van groepsontwikkelingsfasen.

De workshop wordt verzorgd door trainers van Bureau Ten Bate (afhankelijk van de grootte van de groep: één of twee trainers per workshop). Naast brede theoretische kennis, beschikken we over een scala aan werkvormen, die wij afstemmen op de doelgroep. We geloven in leren door doen: deelnemers voeren opdrachten uit en reflecteren daarop. We maken daarbij altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat kun jij straks anders gaan doen?

Wij gebruiken situaties die ‘in het moment’ ontstaan en koppelen deze weer aan het doel en de realiteit van het werk. We werken vanuit een blik op het systeem (uitzoomen) en zoomen daarnaast ook in op het persoonlijke.

Systeemdenken relaties tekenen
systeemdenken patronen

Wat is systeemdenken?

Steeds meer werkenden maken onderdeel uit van verschillende groepen, zoals projectteams, leanteams, stuurgroepen, scrumteams, intervisiegroepen, etc. In een team heeft iedere deelnemer een eigen specifieke rol en verantwoordelijkheid, waarmee hij of zij een bijdrage levert aan het gezamenlijke doel. De samenwerking in een team ontwikkelt zich voortdurend. Soms gaat deze ontwikkeling vanzelf, soms (even) niet. Op zulke momenten lijken zaken zich steeds weer te herhalen. Je kunt daarbij het idee krijgen in cirkeltjes rond te draaien met elkaar.

Om ervoor te zorgen dat het team zich voldoende blijft ontwikkelen is specifieke kennis van- en ervaring met groepsdynamiek en teamvorming nodig. Systeemdenken is een methode die hier inzicht in biedt en praktische handvatten geeft om verder te kunnen groeien.

Voordelen van Systeemdenken zijn:

 • Je leert met een andere blik naar je team en organisatie te kijken;
 • Je geeft iedereen een rol en verantwoordelijkheid in het systeem en ont-schuldigt;
 • Je leert te werken met kleine betekenisvolle stappen als de hefboom voor verandering;
 • Je gaat concreet aan de slag in het hier en nu.

Uitgangspunten

 • Deelnemers zijn bereid naar hun eigen aandeel in de groepsdynamiek te kijken en deze te onderzoeken op effectiviteit;
 • Deelnemers zijn bereid om tussentijds te oefenen, waarbij zij focussen op hetgeen hen persoonlijk het meest aanspreekt;
 • Deelnemers brengen tijdens de workshop casuïstiek uit hun eigen praktijk in.

Wil je meer?

Wil je meer leren over Systeemdenken? Kijk dan hier:

 • Leergang Systeemdenken
  Deze leergang wordt gegeven door experts uit de praktijk en beslaat zeven volle dagen (1 dag per maand). De leergang behandelt alle theorie die je nodig hebt en bevat veel oefening in de eigen praktijk.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

               Nieuwsgierig?
trainingCONTACT

Meer weten over andere onderwerpen?