Workshop Persoonlijk leiderschap

Verstevig jezelf in de samenwerking met anderen

Omschrijving

Mensen verwachten van jou – als professional – dat je verantwoordelijkheid neemt voor het werk dat je levert. Vanuit dit uitgangspunt ontstaat de beste samenwerking en behaal je de mooiste resultaten.

Wanneer de basis van jouw werk op orde is (denk aan: goede faciliteiten, heldere rolverdeling, duidelijke werkafspraken etc.) en jij goed in je vel zit dan kun je jouw werk doorgaans prima zelfstandig uitvoeren. In vaktermen ben je dan ‘zelfuitvoerend’ (zie afbeelding). Wanneer jouw werksituatie voortdurend verandert of onder druk staat dan is dit een uitdaging.

Als je in deze uitdaging meer persoonlijk leiderschap neemt dan merk je dat juist het dragen van meer verantwoordelijkheid bijdraagt aan jouw eigen werkgeluk; je krijgt meer credits en je hebt meer invloed. Dit heeft een zelfversterkend effect. Er ontstaat meer rust en plezier in jouw werk omdat je weet hoe je met complexe en/of lastige situaties om kunt gaan.

Persoonlijk leiderschap draait om weten wat je kwaliteiten zijn, weten wat er van je verwacht wordt, verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent en wat je (niet) kunt en dit op een positieve manier inzetten voor jezelf en je omgeving. 

Doel

Tijdens deze workshop vergroot je jouw persoonlijk leiderschap zodat je meer verantwoordelijkheid kunt nemen in je werk. Je wordt je bewust van jouw kwaliteiten en valkuilen en je doet kennis en vaardigheden op waarmee je nog beter in staat bent een zinvolle bijdrage te leveren aan jouw organisatie. Je krijgt beter zicht op wat je kunt en wilt bereiken. Zo word je effectiever in de interactie met je omgeving, zoals met jouw leidinggevende, collega’s en vertegenwoordigers van andere organisaties.

Na afloop van de workshop:

 • Ken je het verschil tussen een negatieve en positieve dynamiek in interacties;
 • Weet je waar jouw eigen werkgedrag effectief is en waar niet en kun je hierin bijsturen;
 • Krijg je zicht op waar voor jou de knelpunten in interactie liggen en ben je beter in staat deze knelpunten op te lossen;
 • Kun je effectief en met meer zelfvertrouwen handelen in situaties die je voorheen moeilijk vond of zelfs uit de weg ging.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor iedereen die zijn persoonlijk leiderschap wil vergroten. We werken met minimaal 8 tot maximaal 16 deelnemers.

Programma en duur

De workshop bestaat uit twee losse dagen en een (kleine) tussentijdse opdracht. Tijdens deze dagen wisselen theorie en praktijk elkaar af en leer je vooral om door een andere bril te kijken naar jezelf en jouw omgeving. Onderwerpen die in de workshop aan bod komen:

 • Jouw persoonlijke wens: welke mate van verantwoordelijkheid heb je nu? Wat wordt er van je verwacht? Wat wil je zelf? Wat wil je ontwikkelen?;
 • Je wordt je bewust(er) van jouw kwaliteiten en valkuilen;
workshop persoonlijk leiderschap Nijmegen Arnhem Deventer
 • Je oefent met een negatieve dynamiek (dramadriehoek) en een positieve dynamiek (leiderschapsdriehoek). Je krijgt praktische handvatten hoe je van de dramadriehoek in de leiderschapsdriehoek, zodat je grip krijgt en houdt op de interactie én in contact met de ander blijft;
 • Je oefent met het eigen maken van gedrag dat jouw persoonlijk leiderschap versterkt;
 • Je oefent met het doorbreken van patronen die jouw persoonlijk leiderschap ondermijnen.

Werkwijze

De workshop wordt verzorgd door trainers van Bureau Ten Bate (afhankelijk van de grootte van de groep: één of twee trainers per workshop). Naast brede theoretische kennis, beschikken we over een scala aan werkvormen, die wij afstemmen op de ontwikkelvraag van de deelnemers. Wij gebruiken leersituaties die ‘in het moment’ ontstaan en koppelen deze aan het doel en de praktijk van het werk van de deelnemers. We geloven in leren door doen: deelnemers voeren opdrachten uit en reflecteren daarop. We maken daarbij altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat kun jij straks anders gaan doen?

Uitgangspunten

 • Deelnemers zijn bereid naar hun eigen aandeel in de communicatiedynamiek te kijken en deze te onderzoeken op effectiviteit;
 • Deelnemers zijn bereid om tussentijds te oefenen, waarbij zij focussen op hun eigen ontwikkeldoelen;
 • Deelnemers brengen tijdens de bootcamp casuïstiek uit hun eigen praktijk in.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

Meer weten over andere onderwerpen?