Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Workshop Deep Democracy

De wijsheid van de meerderheid én de minderheid

Omschrijving

Ieder samenwerkingsverband neemt geregeld besluiten. De kwaliteit van een besluit wordt mede bepaald door de manier waarop je dat besluit neemt. Als je een beslissing eenzijdig en snel neemt, ontstaat naderhand vaak ‘ruis op de lijn’ en loop je het risico dat het besluit niet (goed) wordt uitgevoerd. Als je rekening wilt houden met alle meningen, kan het lang duren voordat er überhaupt een besluit valt en is het besluit wellicht een ‘slap’ compromis dat het doel onvoldoende dient.

Training Deep Democracy Arnhem Nijmegen Deventer

Het is dus een hele kunst om binnen een redelijk tijdsbestek te komen tot een goed en gedragen besluit. De vier stappen van Deep Democracy vormen een simpel hulpmiddel dat hierbij kan helpen. De mening van de meerderheid is doorslaggevend, terwijl de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen. Kom je daar met elkaar toch niet uit? Dan zijn er weer vier stappen die je helpen om een onderliggende spanning op te lossen en het potentieel van de groep te vergroten.

Wanneer een samenwerkingsverband regelmatig met deze methode werkt verbetert de inhoudelijke kwaliteit van de besluitvorming. Daarnaast voelen meer mensen zich serieus genomen, waardoor de samenwerking verstevigt en de werkenergie toeneemt.

Doel

De deelnemers leren werken met de vier stappen van Deep Democracy. Ook leren zij het gedachtengoed erachter kennen. Zij zijn hierdoor beter in staat om – met behulp van praktische handvatten – te interveniëren in het besluitvormingsproces.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor medewerkers die teams of andere samenwerkingsverbanden begeleiden, faciliteren, voorzitten, managen etc. Je bent natuurlijk ook welkom als je ‘gewoon’ onderdeel uitmaakt van een team of samenwerkingsverband en je zou het wel eens anders willen doen. Het aantal deelnemers per workshop bedraagt minimaal 8 en maximaal 16 personen.

Programma en duur

De workshop bestaat uit twee losse dagen en een (kleine) tussentijdse oefenopdracht. Tijdens deze dagen wisselen theorie en praktijk elkaar af en leer je vooral om te werken met de stappen van Deep Democracy. Onderwerpen die in de workshop aan bod komen:

 • Basiskennis en het achterliggende gedachtengoed van Deep Democracy;
 • De vier stappen van Deep Democracy;
 • Vergroten van het groepsbewustzijn;
 • Een gesprek op voeten (met varianten);
 • De waarde van een check in en een check out;
 • Het belang van heldere veiligheidsregels;
 • Signaleren van ‘edge gedrag’;
 • Pijlen gooien;
 • Let’s talk (= een persoonlijke vorm van pijlen gooien).

Uitgangspunten

 • Deelnemers zijn bereid naar hun eigen aandeel in het besluitvormingsproces te kijken en deze te onderzoeken op effectiviteit;
 • Deelnemers zijn bereid om tussentijds te oefenen, waarbij zij focussen op hetgeen hen persoonlijk het meest aanspreekt;
 • Deelnemers brengen tijdens de workshop casuïstiek uit hun eigen praktijk in.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

Meer weten over andere onderwerpen?