Dit zijn wij

Bureau Ten Bate is een ervaren trainingsbureau. Wij werken samen met u aan de menselijke kant van veranderings- en verbeterprocessen, door middel van training, coaching, procesbegeleiding en intervisie. Wij werken ten bate van mens en organisatie op de thema’s leiderschap, teamontwikkeling, zelforganisatie, persoonlijk leiderschap en communicatie.

Bureau Ten Bate gelooft dat je alleen effectief kunt veranderen door helder zicht op het geheel (Systeemdenken) in combinatie met een scherpe blik op het individu (Persoonlijk werken).


Als organisatie verander en verbeter je continu en neem je je mensen daarin mee. Wij zien training en coaching als onderdeel van een verander- of verbeterproces; essentieel, maar nooit op zichzelf staand. Systeemdenken is voor ons een grote inspiratiebron. Ieder mens beïnvloedt zijn omgeving en wordt door zijn omgeving beïnvloed. Die patronen en het effect ervan maken we zichtbaar. We leren mensen functionele patronen te versterken en disfunctionele te veranderen.
Ander gedrag is niet een nieuw kunstje leren. Mensen handelen vanuit overtuigingen en drijfveren. Ze gaan zich anders gedragen als ze daarvoor een positieve motivatie hebben. De waarom-vraag is dus net zo belangrijk als de wat- en de hoe-vraag.
We geloven in leren door te doen. Bureau Ten Bate werkt altijd praktijk- en ervaringsgericht. Wat de één kan, kan de ander leren.
Het echte werk start na de training, ons werk heeft pas effect als mensen in hun dagelijkse werk gaan toepassen wat ze geleerd hebben.


Principe 1: Eerst uitzoomen, dan inzoomen
Uitzoomen: het totaalplaatje overzien. Wat speelt in de omgeving, welke krachten spelen hier?
Inzoomen: de menselijke factor. Hoe draagt elk individu bij aan de omgeving?

Principe 2: Echt resultaat behaal je door effectief te schakelen tussen boven- en onderstroom
Bovenstroom: inhoud en procedure
Onderstroom: interactie en emotie

Principe 3: Eerst het huis op orde, dan pas werken aan de relatie
Het huis op orde: inhoud (doel, resultaat) en hoe dit doel te behalen/behouden (regels & procedures)
Werken aan de relatie: interactie en onderlinge verhoudingen

Principe 4: Niet ergens naar toe gaan, aankomen waar je al bent

Principe 5: Vertragen is versnellen
Vertragen: aandacht voor de onderlinge relaties en verhoudingen
Versnellen: door te vertragen weet je snel wat de meest effectieve interventie is

Dit drijft ons:
Leven = leren. Wij geloven dat mensen gelukkiger worden doordat ze leren zich te verhouden tot hoe het is.

Innovatief en onderscheidend:

    • Bureau Ten Bate heeft een heldere kijk op het geheel (Systeemdenken) en combineert dit met een scherpe blik op het individu (Persoonlijk werken)
    • Bureau Ten Bate is praktisch en resultaatgericht in haar benadering
    • Bureau Ten Bate is ervaringsdeskundige in de producten die ze levert
    • Bureau Ten Bate is creatief en flexibel. Vanuit onze visie leveren we nooit standaardproducten, maar doen we altijd een op maat gesneden aanbod.