Videoconferencing

Videoconference-coaching Ten Bate van het team

Als je met een groep/team wilt overleggen, besluiten nemen, leren of ontwikkelen dan gaat er niets boven ‘face tot face’ contact: je wilt kunnen zien hoe mensen reageren, lichaamstaal kunnen waarnemen, je wilt weten of mensen nog echt aanwezig zijn en de sfeer kunnen proeven.

Video conferencing is een werkbaar alternatief. Het vraagt wel om andere spelregels en anders werken. Het is wel even wennen! Het leuke (en dit is tegelijkertijd het vervelende of vermoeiende) is, dat het ‘van alles oproept’ bij mensen. Zo worden er al snel interactiepatronen zichtbaar, mogelijk één waarvan je dacht dat je deze al achter je had gelaten. Daar kun je je tegen verzetten óf je kunt er van leren. Als je dat laatste wilt, dan helpen we jullie daarbij.

Wat bieden we aan?
• We kijken mee met jullie videoconference en doen aanbevelingen hoe je het als voorzitter/facilitator/team effectiever en leuker kunt maken
• We begeleiden jullie bij specifieke thema’s, zoals:
o Leren werken met andere vormen van besluitvorming
o Digitaal vergaderen
o Herijken van taken en rollen (Zoom + Conceptboards)
o Digitale werkvormen voor samenwerking
o …
• Korte kennismakingsworkshops over Systeemdenken, Deep Democracy en Verbindende Communicatie.

Hoe werken we?
Op dit moment werken we veel met Zoom (naast andere systemen), al dan niet in combinatie met Conceptboards, omdat dit de minste vertraging en het beste beeld oplevert. Zoom biedt als enige de mogelijkheid om te werken met subgroepen (breakoutrooms). We zijn bekend met de privacy-bezwaren. Nu er de mogelijkheid is om te werken met wachtwoorden zijn deze bezwaren mogelijk (deels) opgeheven.

Het is voor iedereen nog experimenteren. Ook voor ons. Dat betekent dat we meer tijd steken in de voorbereiding en in pilotsessies (deels voor eigen rekening). We testen altijd vooraf de techniek.

Ten Bate van het (over)leven in Coronatijd bieden wij ook: