Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Vertrouwenspersoon

Iemand naast je, zonder de regie uit handen te geven

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Luisterend oor, sparringpartner of vraagbaak als je ‘iets’ niet op kunt lossen via de lijn

Tijdens je werk heb je te maken met collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, patiënten, adviseurs, controleurs, etc. Helaas verloopt het contact niet altijd even prettig en soms heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag. 

Dat kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij je het gevoel hebt dat er over jouw grens is gegaan. Dat kan om grof geweld gaan, maar iemand kan ook heel subtiel en bij herhaling iets doen of laten waarbij op een zeker moment jouw grens is bereikt.  Enkele voorbeelden: 

 • je hebt last van herhalende, subtiele vormen van uitsluiting (zie filmpje)
 • je hebt te maken met (seksuele) intimidatie
 • je wordt gepest
 • je wordt gediscrimineerd
 • je hebt te maken met agressie of geweld

Ook kan het zijn, dat je hebt ontdekt dat iemand iets doet dat anderen schaadt of kan schaden, zoals:

 • je vermoedt een belangenverstrengeling
 • je vermoedt misbruik van informatie
 • je vermoedt misbruik van bevoegdheden
 • je vermoedt fraude
 • je vermoedt diefstal of een ander strafbaar feit

In dergelijke situaties is het fijn en belangrijk als je hier vertrouwelijk over kunt spreken met iemand: de vertrouwenspersoon. Zo kun je samen vaak gezondheidsklachten of conflicten voorkomen en een steentje bijdragen aan een veilig en integer werkklimaat.  

Omgangsvormen en Integriteit

Vertrouwenspersoon Omgangsvormen Integriteit Deventer

Wat levert een vertrouwenspersoon op?

Als organisatie is het belangrijk om te kunnen beschikken over één of meer (externe) vertrouwenspersonen omdat:

 • De beschikbaarheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon bijdraagt aan een veilig werkklimaat
 • Je soms conflicten kunt voorkomen of oplossen
 • Je professionele ondersteuning wilt bieden aan individuen die in een lastige situatie zitten
 • Je een Regeling Integriteit hebt waarin een vertrouwenspersoon wordt voorgeschreven
 • Je een Regeling Omgangsvormen hebt, waar – naast de klachtencommissie – een vertrouwenspersoon wordt voorgeschreven (Arbowet, RI&E)
Deventer gertificeerd-vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon

Caroline Reij  is als gecertificeerd vertrouwenspersoon in te zetten in jouw organisatie (eenmalig of langdurig). Haar jarenlange professionele ervaring als persoonlijke coach en teamcoach in organisaties kan zij ook goed gebruiken in dit vak. Zij heeft zij het vermogen om empathisch te kunnen luisteren, terwijl ze tegelijkertijd ook de gewenste afstand kan bewaren. Daarnaast is zij praktisch ingesteld en kan ze goed meedenken en adviseren over haalbare mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon Deventer Eigen regie

Aanpak

Iedere werknemer binnen de organisatie kan op anonieme basis terecht bij de vertrouwenspersoon wanneer hij of zij iets wil bespreken dat je niet via de normale lijn kunt of wilt oplossen.

Tijdens één of meer gesprekken (live, online, telefonisch etc.) bespreken we de situatie waarmee je te maken hebt. Soms is een luisterend oor ‘al’ genoeg, soms heb je behoefte aan meer ondersteuning.

Je kunt met de vertrouwenspersoon sparren over wat jij belangrijk vindt en zij informeert jou over de mogelijkheden die er zijn (van ‘niks doen’ tot het melden van een klacht bij de klachtencommissie etc.).

Ten slotte kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het maken van keuzes en het uitvoeren van de stappen die jij zou willen zetten. Kortom: jij hebt de regie en de vertrouwenspersoon staat naast je.

Goed om te weten

Goed om te weten: alles wat je deelt is en blijft vertrouwelijk. Bij hoge uitzondering (alleen bij strafrechtelijke overtredingen) kan het zijn dat de vertrouwenspersoon verplicht is dit te melden. Mocht een dergelijke uitzondering zich voordoen, dan bespreekt zij dat altijd eerst met jou. 

Als iets niet (meer) past bij de rol als vertrouwenspersoon dan zorgt zij ervoor dat je bij iemand terecht kunt die jou verder kan helpen.


Traject met vertrouwenspersoon

Stappen Vertrouwenspersoon Deventer

Meer weten over andere onderwerpen?