Zoek
Sluit dit zoekvak.

Training Persoonlijk leiderschap

Verstevig jezelf in de samenwerking met anderen

Deze  persoonlijk leiderschap training duurt drie hele dagen, met ongeveer een maand tussen elke dag en tussentijdse opdrachten om aan te werken. Tijdens deze dagen wisselen we tussen theorie en praktijk, waarbij je vooral leert om op een andere manier naar jezelf en je omgeving te kijken.

Doelgroep

Deze persoonlijk leiderschap training is voor alle collega’s in jullie organisatie die graag zichzelf als professional beter willen begrijpen en sterker willen worden in hun werk.

De groep zal bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. Als er meer mensen meedoen, werken we we met meer trainers. Op de laatste dag werken we met een trainingsacteur.

Training persoonlijk leiderschap Deventer Nijmegen Arnhem

Wat werkt?

Tijdens deze leiderschapstraining leer je meer over jezelf en hoe je de juiste verantwoordelijkheden kunt nemen, zowel voor jou als voor de plek waar je werkt. Je ontdekt hoe je je gedraagt, hoe je op anderen reageert, wat je goed kunt en waar je misschien minder goed in bent, en wat je zou kunnen veranderen.

Waarom training persoonlijk leiderschap?

Als professional wordt er van je verwacht dat je je functie serieus neemt. Dit betekent dat je je werk goed doet, een goede collega bent en goed voor jezelf  zorgt. Op die manier kun je een waardevolle bijdrage leveren.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe pak jij dat aan? Hoe zorg je dat je effectief bent in een ingewikkelde werkomgeving die constant verandert? Heb je genoeg succes, focus, evenwicht en impact?

Het is waardevol om de realiteit te onderzoeken en na te denken over je eigen gedrag en hoe dat invloed heeft op je collega’s, klanten en andere betrokkenen.

Als je je bewuster wordt van je eigen handelen, kun je leren om bewust ander gedrag toe te passen wanneer dat nodig of gewenst is.

Persoonlijk leiderschap of eigenaarschap draait om begrijpen wie je bent, wat er van je wordt verwacht, wat je wel en niet kunt en hoe je dit positief kunt gebruiken in je werkcontext.

Persoonlijke ontwikkeling is één van onze expertises. We helpen je zo jezelf en je professionele leven te ontwikkelen:

We helpen je ook graag met:

training persoonlijke leiderschap Arnhem Nijmegen Deventer

Wat doen we in de training?

Dit zijn de onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

Bijeenkomst 1: Wie ben ik en wat zijn mijn waarden?

De eerste dag van de training werken we aan het begrijpen van onszelf en het ontwikkelen van persoonlijke doelen.

 • We beginnen met een introductie, waarin we bespreken waarom we hier zijn en wat we gaan leren. Ook maken we nader kennis met elkaar
 • Wat is jouw comfortzone (de zone waarin we ons fijn voelen, de stretchzone (waarin we kunnen groeien) en de stresszone (waar we ons ongemakkelijk voelen)? Hoe kun je hiermee omgaan?
 • Wat is autoriteit en hoe kun je het waarnemen? Wat is belangrijk in jouw werkomgeving?  Wat wil je leren of verbeteren?
 • We delen iets over onze levensverhalen, van vroeger tot nu, omdat dit invloed heeft op wie je nu bent
 • We voeren een goed gesprek over ieders persoonlijke waarden, de dingen die voor jou echt belangrijk zijn
 • We bespreken onze sterke punten en zwakke punten en hoe je daarmee om kunt gaan
 • Aan het eind van de dag sluiten we af en kijken we terug op wat je hebt geleerd. Je stelt concrete doelen voor jezelf op.

 

Bijeenkomst 2: Omgaan met weerstand en obstakels

De tweede dag van de training werken we aan het begrijpen en overwinnen van weerstand en obstakels in ons persoonlijk leiderschap.

 • We beginnen de dag met een ‘check in,’ waarbij we kort bespreken hoe het met iedereen gaat en we terug op de persoonlijke doelen die je je hebt gesteld tijdens de vorige bijeenkomst
 • We gaan praten over innerlijke vrijheid, wat betekent dat je je niet laten beperken door je eigen gedachten of gevoelens
 • We leren over de overgang van de ‘dramadriehoek’ naar de ‘leiderschapsdriehoek,’ wat helpt om constructiever met uitdagingen om te gaan
 • We onderzoeken onze overtuigingen en innerlijke stemmen, ook wel ‘subpersonen’ genoemd, die ons gedrag beïnvloeden
 • We stellen concrete doelen voor onszelf op om met weerstand en obstakels om te gaan
 • Aan het einde van de dag sluiten we af en kijken we terug op wat je hebt geleerd

 

Bijeenkomst 3: Communiceren, ook over wat niet altijd gezegd wordt

De derde dag van de training werken we aan het verbeteren van onze communicatie, vooral als het gaat om wat niet altijd direct gezegd wordt, en hoe dit past in ons persoonlijk leiderschapstraject.

 • We starten de dag met een ‘check in’ en kijken terug op de persoonlijke doelen die we eerder hebben gesteld.
 • We gaan het hebben over communicatie, met nadruk op luisteren en uitspreken van gedachten en gevoelens
 • We bespreken het belang van het begrijpen van behoeften, zowel van onszelf als van anderen
 • We gaan oefenen met het geven en ontvangen van feedback, onder andere met behulp van een trainingsacteur
 • We stellen concrete doelen voor onszelf om onze communicatieve vaardigheden te verbeteren
 • Aan het einde van de dag sluiten we af en kijken we terug op wat we hebben geleerd

Werkwijze

De leiderschapstraining wordt geleid door een deskundige trainer van Bureau Ten Bate. Tijdens de laatste bijeenkomst zal er ook een acteur aanwezig zijn, bij wie deelnemers situaties kunnen oefenen. Naast de theoretische kennis, hebben de trainer en de acteur verschillende manieren om te leren.

We gebruiken praktijksituaties die tijdens de training ontstaan en koppelen deze aan wat je wilt leren en hoe je het in de praktijk kunt toepassen. Wij denken dat je het meest leert door het gewoon te doen: je krijgt opdrachten en denkt daarna na over wat je hebt gedaan. We zorgen er altijd voor dat je begrijpt hoe je dit kunt gebruiken in je dagelijks werk. Wat kun jij straks anders doen?

Uitgangspunten

 • Deelnemers zijn bereid om te kijken naar hoe ze zich gedragen in interacties en willen begrijpen wat werkt
 • Deelnemers zijn bereid om tussen de bijeenkomsten door te oefenen, met hun eigen doelen in gedachten
 • Deelnemers zullen situaties uit hun eigen werk meenemen om tijdens de training te bespreken

“Ik voel me sterker en zelfverzekerder”

Wat leer ik persoonlijk?

Reacties van eerdere deelnemers aan de training:

 • Ik denk nu eerst goed na voordat ik actie onderneem en dat heeft geholpen
 • Mijn werk is nu minder chaotisch en ik kan beter ontspannen
 • Ik kan me beter concentreren op mijn werk
 • Ik ben nu geduldiger en luister met meer aandacht naar anderen, zonder meteen oplossingen aan te dragen
 • Ik ben nu meer bedachtzaam en wacht soms voordat ik reageer
 • Als anderen me irriteren, weet ik beter hoe ik moet reageren
 • Ik ben duidelijker in het maken van afspraken, bijvoorbeeld door ze goed te bespreken en samen te vatten.
 • Als iemand me om hulp vraagt, denk ik er bewust over na voordat ik ‘ja’ of ‘nee’ zeg

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

Meer weten over andere onderwerpen?