THORKELL SAUREN: 'IK HELP MENSEN RISICO’S TE NEMEN OM TOT BLOEI TE KOMEN'

ThorkellBETROKKEN, VASTBERADEN, WERKT VANUIT INNERLIJK KOMPAS

“Als ingenieur met MBA als kopstudie ben ik van het ‘hoofd’ en hou van nuchterheid en rendement op investeringen. Als procesbegeleider heb ik daarnaast oog voor het ‘hart’. In de onderstroom zit juist de winst om transitieprocessen bij jezelf en anderen daadwerkelijk te laten landen en te integreren in je werk en privéleven.  Ik zet mensen aan om de balans te vinden tussen ratio en emotie waardoor er daadwerkelijk meer keuzevrijheid ontstaat.”

Ervaring, opleiding & inspiratiebronnen:Ir (TU Delft), MBA (Nijenrode), Train de trainer (Schouten & Nelissen), Systeemdenken (Xenia Vegter, Marijke Spanjersberg), Relatietherapie (Phoenix).

Specialismen:

  • Systemisch Werken
  • Transactionele Analyse
  • Coaching
  • Voice Dialogue
  • Mindfulness