Teamontwikkeling

Het teamontwikkelmodel van Bureau Ten Bate richt zich op:
De baten: het behalen van resultaat.
Ten bate van: dienstbaarheid aan de organisatie als geheel en de mensen die daar in werken.

In dit model kijken we vanuit twee invalshoeken naar het team:
het geheel/systeem van het team () en de individuele teamleden (O)
teamontwikkelings-model

Het geheel/systeem: () een goed team presteert als de doelen en bestaansrecht helder zijn (Inhoud), als er duidelijke afspraken zijn om dit doel te behalen (regels en procedures) en als de relaties binnen het team ten dienste staan van de inhoud. Bureau Ten Bate richt zich op het verhelderen van de onderlinge verhoudingen (belemmerende en versterkende teampatronen van het systeem als geheel) zodat het gewenste resultaat (inhoud) ook daadwerkelijk gehaald wordt.

Het individu: (O) een teamlid draagt effectief bij aan de teamresultaten als hij het effect kent van zijn gedrag/persoonlijkheid op de teamomgeving. Bureau Ten Bate helpt het individu dichter bij zijn eigen kern (ziel) te komen door zijn persoonlijkheid te onderzoeken en leren kennen. Met dit inzicht kan hij zichzelf effectiever inzetten en waarde toevoegen aan zijn omgeving.

Geheel/systeem

 • Ontwikkelfasen in teams
 • Formuleren van gewenste opbrengst/resultaten van het team
 • Opgavegericht werken in projectteams
 • Het team als systeem/Systeemdenken: effectieve en belemmerende patronen
 • Functionele analyse: wat is de winst en het verlies van veranderen?
 • Verbinding tussen boven- en onderstroom creëren
 • Menstypen en teamanalysen
 • Verbinding en openheid creëren tussen de teamleden (o.a. feedback geven).

Individu

 • Mijn aandeel in de (team)patronen
 • Primaire-, aangeboden-,& dienende plek: welk appèl doet je team op jou?
 • Wat heeft het team in deze fase van je nodig en wat juist niet?
 • Werken aan je persoonlijke ontwikkeling ten dienste van het team en je organisatie.