Zoek
Sluit dit zoekvak.

Teamontwikkeling

Helderheid in de bovenstroom - vertrouwen in de onderstroom

Teamcoaching-teamontwikkeling-Ede-Arnhem-Deventer-Nijmegen

Ervaar je problemen in jouw team?
Wil je de prestaties verder verhogen?

We werken met verschillende beproefde methoden
van teamontwikkeling en teamcoaching.

Wat is teamontwikkeling?

Teamontwikkeling is het verbeteren van het functioneren van een groep mensen die met elkaar een team of een hele afdeling vormen. De voordelen van teamontwikkeling zijn:

 • hogere medewerkerstevredenheid
 • betere kwaliteit
 • hogere productiviteit
 • lagere managementkosten
 • minder personeelsverloop
Start jouw teamontwikkeling

We lossen specifieke teamproblemen op

 • Slechte communicatie in het team
  We verbeteren de communicatie tussen de teamleden onderling en tussen het team en de rest van de organisatie.
 • ‘Lastig’ teamlid
  De oplossing ligt vaak in het beter leren communiceren met elkaar of het verbeteren van processen en afspraken. We kijken naar teampatronen en hoe elk teamlid bijdraagt aan dit patroon. Aanvullend zetten we waar nodig persoonlijke coaching in.
 • Teamconflicten
  We onderzoeken zorgvuldig de teamdynamiek en teampatronen om de oorzaak van het conflict te vinden. Door het team bijvoorbeeld inVerbindende communicatie te trainen lost het zelf haar problemen op. We trainen vanuit verschillende methodieken en invalshoeken om teamconflicten op te lossen zoals Deep Democracy en Systeemdenken.

Teamprestaties verbeteren

 • Slecht presterend team verbeteren
  We maken een grondige analyse, zoeken uit wat het probleem is en lossen het met elkaar op.
 • Van een goed team naar een geweldig team
  Het team presteert goed en er zijn geen grote problemen. In de toekomst moet en kan het team beter presteren en jij wilt ze helpen ontwikkelen. Wij helpen jou daarbij.
 • Zelforganiserend team
  Het team wil het eigenaarschap vergroten en meer zelforganiserend werken. Wij helpen door een analyse van de juiste stappen, in de juiste volgorde en bouwen samen met het team aan gestructureerde Zelforganisatie.
 • Teamafspraken maken
  Het team maakt wel afspraken, maar houdt zich daar niet altijd aan. Door onderzoek naar onderliggende teampatronen en inzet van besluitvormingsmethoden zoals Deep Democracy of Effectief besluiten nemen weet het team hoe je effectieve, gedragen besluiten neemt.
bovenstroom onderstroom training coaching

Wat levert een teamontwikkelingstraject op?

Ieder team bepaalt zijn eigen doelen en beoogde resultaten.

 • Je wordt als team meer eigenaar van het resultaat in de boven- en onderstroom
 • Je maakt nog beter gebruik van elkaars kwaliteiten in het team
 • Je bent geen los zand meer, maar werkt echt als een team samen aan de bedoeling
 • Je weet wat je (niet) moet doen in de ontwikkelingsfase waarin je als team zit
 • Je leert samen niet-functionele (team)communicatiepatronen om te buigen naar effectieve patronen
 • Je leert spanningen of conflicten in het team om te zetten in brandstof voor verbetering
 • Je ontwikkelt meer vertrouwen in elkaar als team, de openheid neemt toe en je geeft elkaar feedback
 • Je werkt beter samen in het team en met de externe omgeving (klanten, opdrachtgevers, management, andere teams)
 • Je werkt met meer plezier samen

Teamontwikkeling: Aanpak

Op basis van jullie teamvraag en ons vooronderzoek leveren we maatwerk. Doorgaans bestaat een traject uit verschillende teambijeenkomsten met ruimte voor onderzoek, reflectie, training, sparmomenten en uitgebreide aandacht voor borging in de praktijk.

teamontwikkeling Nijmegen

Teamontwikkeltraject

Teamontwikkeling door Bureau Ten Bate is een mix van consultatie en advisering, training en coaching.

Afgestemd op het doel, de branche, functies en gebruiken hanteren wij werkvormen waardoor het teambewustzijn wordt vergroot en je van elkaar leert. We geloven in leren door doen: als team voer je opdrachten uit en reflecteer je daarop. We maken altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat kun jij straks anders gaan doen?

Een aantal voorbeelden van teamontwikkelingstrajecten die wij voor onze klanten uitvoerden: 

 • Advies en implementatie van haalbare elementen van gestructureerde Zelforganisatie in een aantal teams
 • Helpen ontwikkelen en implementeren van een cultuurtraject
 • Helpen ontwikkelen van een nieuw, multidisciplinair team
 • Teams helpen zich te ontwikkelen naar een andere manier van werken in het kader van de Omgevingswet.
Start jouw teamontwikkeling

Wat klanten zeggen

Angélique Voskamp, Ontwikkelmanager 1Stroom, een samenwerkingsverband van de gemeente Duiven en gemeente Westervoort

Het gezamenlijk bouwen aan het team gaf veel energie. Je wordt jezelf dan ook bewust van alle energie die er verloren gaat wanneer je dit niet doet. Door het traject heeft de samenwerking een flinke boost…”

“De samenwerking met Bureau Ten Bate hebben we als erg prettig ervaren. Zij luisteren, observeren en weten vervolgens een goede en gedegen vertaling te maken naar het aanbod… Een groot pluspunt vind ik persoonlijk de flexibiliteit en het samen met de klant zoeken naar de juiste inzet. Zij gaan dan echt naast je staan.”

Lees verder…

Leo Boeding, manager afdeling Fysiek en Economie, gemeente Enschede

“Ik ervoer direct aansluiting bij wat ik nodig had en ik dacht: zij zijn prima in staat om de afdeling en mij te helpen een volgende stap in te zetten..”

“Inmiddels hebben we het ‘achteroverleunen’ steeds meer losgelaten en is de humor weer aan boord. Ook is er steeds meer ruimte om diepgaande gesprekken met elkaar te voeren. Zo organiseren we bijvoorbeeld voor iedere nieuwe medewerker een live uitgezonden interview, getiteld ‘Ik banner net’. We stellen vragen die veel verder gaan dan alleen het werk. Dat heeft een verbindend effect op de hele afdeling. Er is dus veel in beweging en dat geeft mij energie!”

Lees verder…

Jan Wassink, Senior Persoonlijk begeleider, Stichting Moria

“Ik ervaar Bureau Ten Bate als een professioneel bureau dat inspeelt op de actualiteit. Zo heeft ons team in de tijd van de lockdown als gevolg van Corona videomeetings gevoerd onder begeleiding van Rombout. Verder vinden we aansluiting bij hun werkwijze. Daar hadden we al eerder goede ervaringen mee opgedaan..”

“Ik ben het meest trots op de bredere verbinding die is ontstaan binnen het team. Binnen die verbinding wordt steeds vaker een kritische, maar respectvolle houding aangenomen waardoor we meer van elkaar leren en beter van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn.”

Lees verder…

Start jouw teamontwikkeling

Meer weten over andere onderwerpen?