Zoek
Sluit dit zoekvak.

Teamontwikkeling en Teamtraining

Helderheid in bovenstroom - vertrouwen in onderstroom

Teamcoaching-teamontwikkeling-Ede-Arnhem-Deventer-Nijmegen-960

Ervaar je problemen in jouw team?
Wil je de prestaties verder verbeteren?

We werken met verschillende beproefde methoden
van teamontwikkeling en teamcoaching.

Wat is teamontwikkeling?

Teamontwikkeling en teamtraining is het verbeteren van het functioneren van een team: een groep mensen die met elkaar een team of een hele afdeling vormen. De voordelen van teamontwikkeling en teamtraining zijn:

 

 • hogere medewerkerstevredenheid
 • betere kwaliteit
 • hogere productiviteit
 • lagere managementkosten
 • minder groot personeelsverloop
Start jouw teamontwikkeling hier

We lossen teamproblemen praktisch op

 • Verslechterde communicatie in het team We verbeteren de communicatie tussen de teamleden én tussen het team en de organisatie.
 • Conflicten in teams We onderzoeken de teamdynamiek en teampatronen om zo de oorzaak van het conflict te kunnen vinden. Door het team bijvoorbeeld te trainen inVerbindende communicatie lost het zelf haar eigen problemen op. We trainen vanuit verschillende invalshoeken en methoden om teamconflicten op te lossen zoals Systeemdenken en Deep Democracy.
 • ‘Lastige’ teamleden Beter leren communiceren met elkaar of het verbeteren van processen en afspraken lost vaak al veel op. We kijken samen naar teampatronen en hoe elk teamlid bijdraagt aan dit patroon. Aanvullend zetten we waar zinvol persoonlijke coaching in.

Teamprestaties verhogen

 • Slecht presterend team beter leren presteren
  We voeren een grondige analyse uit, zoeken uit wat het probleem is en lossen het met elkaar op.
 • Van goed team naar geweldig goed team
  Het team presteert goed en er zijn geen noemenswaardige problemen. In de nabije toekomst moet  het team beter presteren en jij wilt ze daarbij helpen. Wij helpen jou daarbij.
 • Zelforganiserend team
  Het team wil het eigenaarschap vergroten en meer zelforganiserend gaan werken. Wij ondersteunen door een analyse van de juiste stappen, in de juiste volgorde en bouwen met het team aan gestructureerde Zelforganisatie.
 • Teamafspraken maken
  Het team maakt wel afspraken, maar houdt zich daar niet altijd goed aan. Door onderzoek naar onderliggende teampatronen en de inzet van besluitvormings-methoden zoals Deep Democracy of Effectief besluiten nemen leert het team hoe je effectieve, gedragen besluiten neemt.
bovenstroom onderstroom training coaching

Wat levert teamontwikkeling of teamtraining op?

Elk team bepaalt zijn eigen doelen en beoogde resultaten.

 • Je wordt als team eigenaar van het resultaat in de boven- en onderstroom
 • Je gaat beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten in het team
 • Je bent geen los zand meer, maar werkt als een team samen aan de opgave
 • Je weet wat je (niet) moet doen in de ontwikkelingsfase waarin je je als team bevindt
 • Je leert samen niet-functionele (team)communicatiepatronen om te werken naar effectieve patronen
 • Je leert spanningen of conflicten in het team in te zetten als brandstof voor verbetering
 • Je ontwikkelt meer vertrouwen in elkaar als team, de openheid groeit en je geeft elkaar feedback
 • Je werkt steeds beter samen in het team & met de externe omgeving (andere teams, management, klanten, opdrachtgevers,)
 • Je werkt met veel meer plezier samen

Teamontwikkeling en teamtraining: Aanpak

Op basis van de teamvraag en ons vooronderzoek leveren we maatwerk. Vaak bestaat een traject uit verschillende team-bijeenkomsten met ruimte voor reflectie, training, onderzoek, sparmomenten en uitgebreide aandacht voor goede borging in de praktijk.

teamcoaching Nijmegen Deventer team ontwikkeling

Teamontwikkeling en teamtrainingstraject

Teamontwikkeling door Bureau Ten Bate is een samenspel van advisering, training & coaching en consultatie.

Afgestemd op het gewenste doel, de branche, functies en gebruiken passen wij werkvormen toe waarmee het teambewustzijn wordt vergroot en je van elkaar leert. We geloven in leren door te doen: als team voer je opdrachten uit en reflecteer op de uitkomsten. We maken altijd de praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat ga jij straks echt anders doen?

Een aantal voorbeelden van teamontwikkelingstrajecten die wij voor onze klanten uitvoerden: 

 • Ontwikkelen en implementeren van een cultuurtraject
 • Advies en invoering van haalbare elementen van gestructureerde Zelforganisatie in een aantal teams
 • Ontwikkelen van een nieuw, multidisciplinair team
 • Teams helpen zich te ontwikkelen naar een andere manier van werken in het kader van de Omgevingswet.
Start jouw teamontwikkeling hier

Wat klanten zeggen

Angélique Voskamp, Ontwikkelmanager 1Stroom, een samenwerkingsverband van de gemeente Duiven en gemeente Westervoort

Het gezamenlijk bouwen aan het team gaf veel energie. Je wordt jezelf dan ook bewust van alle energie die er verloren gaat wanneer je dit niet doet. Door het traject heeft de samenwerking een flinke boost…”

“De samenwerking met Bureau Ten Bate hebben we als erg prettig ervaren. Zij luisteren, observeren en weten vervolgens een goede en gedegen vertaling te maken naar het aanbod… Een groot pluspunt vind ik persoonlijk de flexibiliteit en het samen met de klant zoeken naar de juiste inzet. Zij gaan dan echt naast je staan.”

Lees verder…

Jan Wassink, Senior Persoonlijk begeleider, Stichting Moria

“Ik ervaar Bureau Ten Bate als een professioneel bureau dat inspeelt op de actualiteit. Zo heeft ons team in de tijd van de lockdown als gevolg van Corona videomeetings gevoerd onder begeleiding van Rombout. Verder vinden we aansluiting bij hun werkwijze. Daar hadden we al eerder goede ervaringen mee opgedaan..”

“Ik ben het meest trots op de bredere verbinding die is ontstaan binnen het team. Binnen die verbinding wordt steeds vaker een kritische, maar respectvolle houding aangenomen waardoor we meer van elkaar leren en beter van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn.”

Lees verder…

Leo Boeding, manager afdeling Fysiek en Economie, gemeente Enschede

“Ik ervoer direct aansluiting bij wat ik nodig had en ik dacht: zij zijn prima in staat om de afdeling en mij te helpen een volgende stap in te zetten..”

“Inmiddels hebben we het ‘achteroverleunen’ steeds meer losgelaten en is de humor weer aan boord. Ook is er steeds meer ruimte om diepgaande gesprekken met elkaar te voeren. Zo organiseren we bijvoorbeeld voor iedere nieuwe medewerker een live uitgezonden interview, getiteld ‘Ik banner net’. We stellen vragen die veel verder gaan dan alleen het werk. Dat heeft een verbindend effect op de hele afdeling. Er is dus veel in beweging en dat geeft mij energie!”

Lees verder…

Start jouw teamontwikkeling

Meer weten over andere onderwerpen?