Zoek
Sluit dit zoekvak.

Teamontwikkeling en Teamcoaching

Helderheid in de bovenstroom en vertrouwen in de onderstroom

Teamcoaching-teamontwikkeling-Ede-Arnhem-Deventer-Nijmegen

Ervaar je problemen in jouw team?
Wil je de prestaties nog meer verhogen?

We werken met verschillende beproefde methoden
van teamontwikkeling en teamcoaching.

Wat is teamontwikkeling en teamcoaching?

Teamontwikkeling is het verbeteren van het functioneren van een groep mensen die met elkaar een team of een hele afdeling vormen. De voordelen van teamontwikkeling zijn:

 • hogere medewerkerstevredenheid
 • betere kwaliteit
 • hogere productiviteit
 • lagere managementkosten
 • minder groot personeelsverloop
Start jouw teamontwikkeling hier

We lossen teamproblemen praktisch op

 • Verslechterde communicatie in het team
  We verbeteren de communicatie tussen de teamleden én tussen het team en de rest van de organisatie.
 • Conflicten in teams
  We onderzoeken de teamdynamiek en teampatronen om zo de oorzaak van het conflict te kunnen bepalen. Door het team bijvoorbeeld te trainen in Verbindende communicatie lost het zelf haar eigen communicatieproblemen op. We trainen vanuit verschillende invalshoeken en gebruiken beproefde methoden om teamconflicten op te lossen zoals Systeemdenken en Deep Democracy.
 • ‘Lastige’ teamleden
  Beter leren communiceren met elkaar of het verbeteren van processen en afspraken lost vaak al heel veel op. We kijken samen naar teampatronen en op welke wijze elk teamlid bijdraagt aan dit patroon. Aanvullend zetten we waar nodig persoonlijke coaching in.

Teamprestaties worden beter

 • Slecht presterend team beter leren presteren
  We voeren samen met het team een grondige analyse uit, zoeken uit wat het probleem is en lossen het met elkaar op.
 • Van goed team naar een geweldig goed team
  Het team presteert goed en er zijn geen noemenswaardige problemen. In de nabije toekomst moet  het team wel beter gaan presteren en jij wilt ze daarbij helpen. Wij helpen jou daarbij.
 • Zelforganiserend team
  Het team wil het eigenaarschap vergroten en meer zelforganiserend gaan leren werken. Wij ondersteunen door een analyse van de juiste stappen, in de juiste volgorde en bouwen met het team mee aan gestructureerde Zelforganisatie.
 • Teamafspraken maken
  Het team maakt wel afspraken, maar houdt zich daar niet altijd even goed aan. Door onderzoek naar onderliggende teampatronen en de inzet van besluitvormings-methodieken zoals Deep Democracy ofEffectief besluiten nemen leert het team hoe je effectieve, gedragen besluiten neemt.

Wat levert teamontwikkeling of teamcoaching op?

Elk team bepaalt haar eigen doelen en beoogde resultaten.

 • Je werkt met veel meer plezier samen
 • Je werkt steeds beter samen in het team & met externe omgeving (andere teams, management, klanten, opdrachtgevers,)
 • Je wordt als team echt eigenaar van het resultaat in de boven- en onderstroom
 • Je gaat beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten in het hele team
 • Je weet wat je wel en niet moet doen in de ontwikkelingsfase waarin je je als team bevindt
 • Je leert samen niet-functionele (team)communicatiepatronen om te werken naar effectieve patronen
 • Je bent geen los zand meer, je werkt als één team samen aan de opgave
 • Je leert spanningen of conflicten in het team in te zetten als brandstof voor verbetering
 • Je ontwikkelt meer vertrouwen in elkaar als team, de openheid groeit en je geeft elkaar feedback

Teamontwikkeling en teamcoaching: Aanpak

Op basis van de teamvraag en ons vooronderzoek leveren we natuurlijk maatwerk. Vaak bestaat een traject uit verschillende teambijeenkomsten met ruimte voor zelfreflectie, training, onderzoek, spar-momenten en uitgebreide aandacht voor goede borging in de praktijk van alledag.

teamcoaching Nijmegen Deventer team ontwikkeling

Teamontwikkeling en teamcoachingstraject

Teamontwikkeling door Bureau Ten Bate bestaat uit advisering, training & coaching en consultatie.

Afgestemd op het gewenste doel, de branche, functies en gebruiken passen wij die werkvormen toe waarmee het teambewustzijn wordt vergroot en je van elkaar kan leren. We geloven in leren door doen: als team voer je opdrachten uit en reflecteer op de uitkomsten. We maken steeds de praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat ga jij straks anders doen?

 • Coaching
  We zorgen ervoor dat teams beter gaan presteren door Persoonlijke coaching voor teamleden en Leiderschapsontwikkeling.
 • Training
  We trainen en coachen  teams en teamleiders in hun ontwikkeling door ze te trainen in verschillende vaardigheden en competenties die het team productiever en effectiever maken, waaronder Verbindende communicatie, Zelforganisatie, Effectief besluiten nemen en Deep Democracy.
 • Advies en consultatie 
  Wij adviseren managers, leidinggevenden en teamleden over wat ons opvalt en welke mogelijkheden wij zien voor verdere verbetering: welke stappen zou je kunnen zetten in welke volgorde.

Een aantal voorbeelden van teamontwikkelingstrajecten die wij voor onze klanten mochten uitvoeren: 

 • Ontwikkelen van een nieuw, multidisciplinair team
 • Ontwikkelen en implementeren van een cultuurtraject
 • Advies en invoering van haalbare elementen van gestructureerde Zelforganisatie in een aantal teams
 • Teams helpen zich te ontwikkelen naar een andere manier van werken in het kader van de Omgevingswet.
Start jouw teamontwikkeling hier

Wat klanten zeggen

Angélique Voskamp, Ontwikkelmanager 1Stroom, samenwerkingsverband van de gemeente Duiven en gemeente Westervoort

Het gezamenlijk bouwen aan het team gaf veel energie. Je wordt jezelf dan ook bewust van alle energie die er verloren gaat wanneer je dit niet doet. Door het traject heeft de samenwerking een flinke boost…”

“De samenwerking met Bureau Ten Bate hebben we als erg prettig ervaren. Zij luisteren, observeren en weten vervolgens een goede en gedegen vertaling te maken naar het aanbod… Een groot pluspunt vind ik persoonlijk de flexibiliteit en het samen met de klant zoeken naar de juiste inzet. Zij gaan dan echt naast je staan.”

Lees hier verder…

Jan Wassink, Senior Persoonlijk begeleider, Stichting Moria

“Ik ervaar Bureau Ten Bate als een professioneel bureau dat inspeelt op de actualiteit. Zo heeft ons team in de tijd van de lockdown als gevolg van Corona videomeetings gevoerd onder begeleiding van Rombout. Verder vinden we aansluiting bij hun werkwijze. Daar hadden we al eerder goede ervaringen mee opgedaan..”

“Ik ben het meest trots op de bredere verbinding die is ontstaan binnen het team. Binnen die verbinding wordt steeds vaker een kritische, maar respectvolle houding aangenomen waardoor we meer van elkaar leren en beter van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn.”

Lees hier verder…

Leo Boeding, manager afdeling Fysiek en Economie, gemeente Enschede

“Ik ervoer direct aansluiting bij wat ik nodig had en ik dacht: zij zijn prima in staat om de afdeling en mij te helpen een volgende stap in te zetten..”

“Inmiddels hebben we het ‘achteroverleunen’ steeds meer losgelaten en is de humor weer aan boord. Ook is er steeds meer ruimte om diepgaande gesprekken met elkaar te voeren. Zo organiseren we bijvoorbeeld voor iedere nieuwe medewerker een live uitgezonden interview, getiteld ‘Ik banner net’. We stellen vragen die veel verder gaan dan alleen het werk. Dat heeft een verbindend effect op de hele afdeling. Er is dus veel in beweging en dat geeft mij energie!”

Lees hier verder…

Start jouw teamontwikkeling

Meer weten over andere onderwerpen?