Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Teamcoaching

Teamcoaching: Helderheid in de bovenstroom - vertrouwen in de onderstroom

Teamcoaching-teamontwikkeling-Ede-Arnhem-Deventer-Nijmegen

Ervaar je problemen in jouw team?
Wil je de prestaties nog verder verhogen?

We werken met verschillende beproefde methoden
van teamontwikkeling en teamcoaching.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is het verbeteren van het functioneren van een groep mensen die met elkaar in een team of afdeling werkzaam zijn. De voordelen van teamcoaching:

 

 • hogere medewerkerstevredenheid
 • betere kwaliteit
 • hogere productiviteit
 • lagere managementkosten
 • minder personeelsverloop
Start jouw teamontwikkeling

We lossen teamproblemen op

 • Teamconflicten
  We onderzoeken grondig en precies de teamdynamiek en teampatronen om de oorzaak van een conflict te vinden. Door het team bijvoorbeeld in Verbindende communicatie te trainen lost het haar problemen zelf op. We trainen met behulp van verschillende methoden en invalshoeken om teamconflicten op te lossen zoals Deep Democracy en Systeemdenken.
 • Slechte communicatie in het team
  We helpen de communicatie tussen de teamleden onderling en tussen het team en de rest van de organisatie te verbeteren.
 • ‘Lastig’ teamlid
  De oplossing ligt vaak in het beter leren communiceren met elkaar of betere afspraken maken. Ook kijken we naar teampatronen en hoe elk teamlid hieraan bijdraagt. Optioneel zetten we waar nodig persoonlijke coaching in.

Teamprestaties verhogen

 • Van een goed naar een geweldig team
  Het team presteert goed en er zijn geen noemenswaardige problemen. In de toekomst moet en wil het team beter presteren en jij wilt ze helpen ontwikkelen. Wij helpen jou hiermee.
 • Slecht presterend team verbeteren
  We maken een zorgvuldige analyse, zoeken uit wat het probleem is en lossen het samen op.
 • Zelforganiserend team
  Het team moet of wil het eigenaarschap vergroten en meer zelforganiserend werken. Wij ondersteunen door een analyse van de juiste stappen in de juiste volgorde en bouwen met het team aan gestructureerde Zelforganisatie.
 • Teamafspraken maken
  Het team maakt wel afspraken, maar houdt zich daar niet altijd even goed aan. Door onderliggende teampatronen te onderzoeken en inzet van besluitvormingsmethoden zoals Deep Democracy of Effectief besluiten nemen weet het team hoe je effectieve, gedragen besluiten neemt.
teamcoaching Arnhem Deventer ontwikkeling

Wat levert een teamcoachingstraject op?

Ieder team bepaalt zijn eigen doelen en beoogde resultaten. 

 • Je werkt beter samen met elkaar als team en de externe omgeving (klanten, opdrachtgevers, management, andere teams)
 • Je weet samen niet-functionele (team)communicatiepatronen om te buigen naar effectieve patronen
 • Je wordt als team eigenaar van het resultaat in de boven- en onderstroom
 • Je maakt veel beter gebruik van elkaars competenties in het team
 • Je werkt samen met meer plezier
 • Je werkt echt als een team samen aan de opdracht, geen los zand meer
 • Je weet wat je (niet) moet doen in de ontwikkelingsfase waarin je zit als team 
 • Je weet spanningen of conflicten in het team om te zetten in brandstof voor verbetering
 • Je hebt meer vertrouwen in elkaar als team, de openheid neemt toe en je spreekt je meer uit

Teamcoaching: Aanpak

Op basis van jullie teamcoachvraag en ons vooronderzoek leveren we altijd maatwerk. Vaak bestaat een traject uit verschillende teambijeenkomsten met ruimte voor onderzoek, reflectie, training, sparmomenten en uitgebreide aandacht voor borging in de praktijk.

teamcoaching Nijmegen Deventer team ontwikkeling

Teamcoachingstraject

Teamcoaching door Bureau Ten Bate is een mix van training en coaching, consultatie en advies 

Afgestemd op het doel, de branche, functies en gebruiken gebruiken wij werkvormen waardoor het teambewustzijn wordt vergroot en je leert van elkaar. We geloven in leren door te doen: als team voer je opdrachten uit en reflecteer je daarop. We maken altijd de vertaling naar de dagelijkse praktijk: wat kun jij straks anders gaan doen?

Een aantal voorbeelden van teamontwikkelingstrajecten die wij voor onze klanten uitvoerden: 

 • Advies en implementatie van haalbare onderdelen van gestructureerde Zelforganisatie in een aantal teams
 • Helpen ontwikkelen en invoeren van een cultuurtraject
 • Helpen ontwikkelen van een nieuw, multi-disciplinair team
 • Teams helpen zich te ontwikkelen naar een andere manier van werken vanwege  de Omgevingswet.
Start jouw teamontwikkeling

Wat klanten zeggen

Leo Boeding, manager afdeling Fysiek en Economie, gemeente Enschede

“Ik ervoer direct aansluiting bij wat ik nodig had en ik dacht: zij zijn prima in staat om de afdeling en mij te helpen een volgende stap in te zetten..”

“Inmiddels hebben we het ‘achteroverleunen’ steeds meer losgelaten en is de humor weer aan boord. Ook is er steeds meer ruimte om diepgaande gesprekken met elkaar te voeren. Zo organiseren we bijvoorbeeld voor iedere nieuwe medewerker een live uitgezonden interview, getiteld ‘Ik banner net’. We stellen vragen die veel verder gaan dan alleen het werk. Dat heeft een verbindend effect op de hele afdeling. Er is dus veel in beweging en dat geeft mij energie!”

Lees verder…

Angélique Voskamp, Ontwikkelmanager 1Stroom, een samenwerkingsverband van de gemeente Duiven en gemeente Westervoort

Het gezamenlijk bouwen aan het team gaf veel energie. Je wordt jezelf dan ook bewust van alle energie die er verloren gaat wanneer je dit niet doet. Door het traject heeft de samenwerking een flinke boost…”

“De samenwerking met Bureau Ten Bate hebben we als erg prettig ervaren. Zij luisteren, observeren en weten vervolgens een goede en gedegen vertaling te maken naar het aanbod… Een groot pluspunt vind ik persoonlijk de flexibiliteit en het samen met de klant zoeken naar de juiste inzet. Zij gaan dan echt naast je staan.”

Lees verder…

Jan Wassink, Senior Persoonlijk begeleider, Stichting Moria, Nijmegen

“Ik ervaar Bureau Ten Bate als een professioneel bureau dat inspeelt op de actualiteit. Zo heeft ons team in de tijd van de lockdown als gevolg van Corona videomeetings gevoerd onder begeleiding van Rombout. Verder vinden we aansluiting bij hun werkwijze. Daar hadden we al eerder goede ervaringen mee opgedaan..”

“Ik ben het meest trots op de bredere verbinding die is ontstaan binnen het team. Binnen die verbinding wordt steeds vaker een kritische, maar respectvolle houding aangenomen waardoor we meer van elkaar leren en beter van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn.”

Lees verder…

Start jouw teamontwikkeling

Meer weten over andere onderwerpen?