Zoek
Sluit dit zoekvak.

Teamcoaching

Teamcoaching: Helderheid in de bovenstroom - vertrouwen in de onderstroom

Teamcoaching-teamontwikkeling-Ede-Arnhem-Deventer-Nijmegen

Wil je de prestaties verder verhogen?
Zijn er problemen in het team die opgelost moeten worden?

We werken met verschillende beproefde methoden
van teamontwikkeling en teamcoaching.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is het beter maken van het functioneren van een groep mensen die met elkaar in een team of afdeling werkzaam zijn. De voordelen van teamcoaching zijn:

 

 • verhoogde kwaliteit
 • hogere tevredenheid werknemers
 • toegenomen productiviteit
 • verlaagde beheerskosten
 • verminderd personeelsverloop
Start jouw teamontwikkeling

We lossen teamproblemen op

 • Teamconflicten
  Teamconflicten We analyseren de teamdynamiek en patronen zorgvuldig om de bron van conflicten te achterhalen. Door training in Verbindende communicatie stelt het team zichzelf in staat problemen op te lossen. We gebruiken diverse technieken en perspectieven, zoals Deep Democracy en Systeemdenken, om teamconflicten te benaderen.
 • Slechte communicatie in het team
  We verbeteren de communicatie binnen het team en tussen het team en andere onderdelen van de organisatie.
 • ‘Lastig’ teamlid
  Vaak is de sleutel tot verbetering betere communicatie of het maken van duidelijkere afspraken. We onderzoeken teampatronen en de bijdrage van elk lid daaraan. Indien nodig bieden we persoonlijke coaching aan.

 

Teamprestaties verhogen

 • Van een goed naar een geweldig team
  Het team functioneert goed en ken momenteel geen significante problemen. Toch streeft het team naar betere prestaties in de toekomst, en jij bent er om hen daarbij te ondersteunen. Wij staan klaar om jou hierin te begeleiden.
 • Slecht presterend team verbeteren
  We voeren een nauwkeurige analyse uit, identificeren het probleem en lossen dit gezamenlijk op.
 • Zelforganiserend team
  Het team streeft ernaar het eigenaarschap te vergroten en zelfstandiger te opereren. Wij bieden ondersteuning door de juiste stappen te analyseren en samen met het team een gestructureerde zelforganisatie op te bouwen.
 • Teamafspraken maken
  Het team maakt wel afspraken, maar houdt zich daar niet altijd goed aan. Door de onderliggende teampatronen te onderzoeken en inzet van besluitvormingsmethoden zoals Deep Democracy of Effectief besluiten nemen weet het team hoe je effectieve, gedragen besluiten neemt.
teamcoaching Arnhem Deventer ontwikkeling

Wat levert een teamcoachingstraject op?

Ieder team bepaalt zijn eigen doelen en beoogde resultaten. 

 • Communicatiepatronen ombuigen: Je weet niet-functionele teamcommunicatiepatronen om te buigen naar effectieve patronen.
 • Eigenaarschap: Het team wordt verantwoordelijk voor de resultaten, zowel in de boven- als onderstroom.
 • Benutting van competenties: Je maakt optimaal gebruik van elkaars vaardigheden binnen het team.
 • Meer werkplezier: Je werkt samen met meer plezier.
 • Echte teamcohesie: Samenwerken aan de opdracht als een eenheid, in plaats van als losse individuen.
 • Bewustzijn van ontwikkelingsfase: Je bent je bewust van wat je wel en niet moet doen afhankelijk van de ontwikkelingsfase van het team.
 • Constructief omgaan met spanningen: Je weet spanningen of conflicten binnen het team om te zetten in brandstof voor verbetering.
 • Groeiend vertrouwen en openheid: Er is meer vertrouwen binnen het team, openheid neemt toe, en teamleden spreken zich meer uit.

Teamcoaching: Aanpak

Op basis van jullie teamcoachvraag en ons vooronderzoek leveren we altijd maatwerk. In de regel bestaat een traject uit verschillende teambijeenkomsten met ruimte voor onderzoek, reflectie, training, coachmomenten en uitgebreide aandacht voor borging in de praktijk.

teamcoaching Nijmegen Deventer team ontwikkeling

Teamcoachingstraject

Teamcoaching door Bureau Ten Bate combineert training en coaching met consultatie en advies.

We kiezen werkvormen die passen bij het doel, de branche, en de functies binnen het team om het teambewustzijn te vergroten en van elkaar te leren. Onze aanpak is gebaseerd op praktijkervaring: als team voer je opdrachten uit en reflecteer je hierop, altijd met de focus op toepassing in de dagelijkse praktijk. Wat kun jij straks anders gaan doen?

Een aantal voorbeelden van teamontwikkelingstrajecten die wij voor onze klanten uitvoerden: 

 • Advies en implementatie van haalbare onderdelen van gestructureerde Zelforganisatie in een aantal teams
 • Helpen ontwikkelen en invoeren van een cultuurtraject
 • Helpen ontwikkelen van een nieuw, multi-disciplinair team
 • Teams helpen zich te ontwikkelen naar een andere manier van werken vanwege  de Omgevingswet.
Start jouw teamontwikkeling

Wat klanten zeggen

Jan Wassink, Senior Persoonlijk begeleider, Stichting Moria, Nijmegen

“Ik ervaar Bureau Ten Bate als een professioneel bureau dat inspeelt op de actualiteit. Zo heeft ons team in de tijd van de lockdown als gevolg van Corona videomeetings gevoerd onder begeleiding van Rombout. Verder vinden we aansluiting bij hun werkwijze. Daar hadden we al eerder goede ervaringen mee opgedaan..”

“Ik ben het meest trots op de bredere verbinding die is ontstaan binnen het team. Binnen die verbinding wordt steeds vaker een kritische, maar respectvolle houding aangenomen waardoor we meer van elkaar leren en beter van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn.”

Lees verder…

Leo Boeding, manager afdeling Fysiek en Economie, gemeente Enschede

“Ik ervoer direct aansluiting bij wat ik nodig had en ik dacht: zij zijn prima in staat om de afdeling en mij te helpen een volgende stap in te zetten..”

“Inmiddels hebben we het ‘achteroverleunen’ steeds meer losgelaten en is de humor weer aan boord. Ook is er steeds meer ruimte om diepgaande gesprekken met elkaar te voeren. Zo organiseren we bijvoorbeeld voor iedere nieuwe medewerker een live uitgezonden interview, getiteld ‘Ik banner net’. We stellen vragen die veel verder gaan dan alleen het werk. Dat heeft een verbindend effect op de hele afdeling. Er is dus veel in beweging en dat geeft mij energie!”

Lees verder…

Angélique Voskamp, Ontwikkelmanager 1Stroom, een samenwerkingsverband van de gemeente Duiven en gemeente Westervoort

Het gezamenlijk bouwen aan het team gaf veel energie. Je wordt jezelf dan ook bewust van alle energie die er verloren gaat wanneer je dit niet doet. Door het traject heeft de samenwerking een flinke boost…”

“De samenwerking met Bureau Ten Bate hebben we als erg prettig ervaren. Zij luisteren, observeren en weten vervolgens een goede en gedegen vertaling te maken naar het aanbod… Een groot pluspunt vind ik persoonlijk de flexibiliteit en het samen met de klant zoeken naar de juiste inzet. Zij gaan dan echt naast je staan.”

Lees verder…

Start jouw teamontwikkeling

Meer weten over andere onderwerpen?