Zoek
Sluit dit zoekvak.

In company opleiding Systeemdenken

Patronen leren herkennen en praktische systeeminterventies toepassen

Systeemdenken: wat is dat?

Systeemdenken is kijken naar interactiepatronen. Het helpt je te  zien waarom er steeds niet verandert ondanks grote verandertrajecten. Het onderzoekt wat je wél kan doen. Doordat complexe problemen samenhang hebben met elkaar, zowel in organisaties als in de samenleving, kom je er niet met één oplossing. Je komt er wel als je focust op de samenhang en waar je met de kleine, betekenisvolle stappen de grootst mogelijke beweging kunt maken.

In deze compacte opleiding krijg je inzicht hoe je naar patronen in organisaties kunt leren kijken, hoe interactiepatronen werken en hoe je organisaties en teams ondersteunt door deze patronen te beïnvloeden. 

 

relaties systeemdenken

Compacte opleiding

Door de grote belangstelling voor Systeemdenken bieden wij deze verdiepende in company-opleiding voor organisaties in vier bijeenkomsten aan: twee hele dagen kennismaken met het de basis en werkwijze en twee dagdelen aan het werk met casussen. Zo kun je het geleerde meteen toepassen in de praktijk.

Hoge kwaliteit

Onder leiding van een ervaren systeemdenker wordt in 2 dagen een breed theoretisch kader gegeven en oefenen we veel. Deze opleiding dringt door in de haarvaten van systeemdenken: persoonlijk niveau, teamniveau, organisatieniveau en in conflicten.

De opleiding wordt vormgegeven door Caroline Reij of Rombout Schipper.

Flexibel

In de opleiding staat kijken naar het systeem, communiceren en interveniëren centraal. We werken  met eigen ervaringen, casuïstiek en leerwensen. Zo geven deelnemers mede vorm aan hun eigen opleiding. Wil je deelnemen dan is het belangrijk dat je al enige ervaring hebt als leidinggevende, manager, adviseur of begeleider én voldoende mate van zelfreflectie en eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces hebt.

teamontwikkeling werken met rollen
patronen systeemdenken

Het programma: compact en praktisch

De opleiding start met twee dagen theorie en praktisch oefenen. De volgende twee dagdelen bevatten casuïstiek met verdieping. Per bijeenkomst kijken we waar de deelnemers staan en wat goed past bij hun leerproces. De deelnemers zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en dus mede-eigenaar van de meer gedetailleerde invulling van de opleidingsdagen.

Bij het samenstellen van het programma werken we vanuit deze drie uitgangspunten:

  1. Deelnemers leren door ervaren en doen. De theorie is hier ondersteunend aan. De eerste 2 opleidingsdagen bevatten meer theorie, de volgende twee dagdelen meer casuïstiek.
  2. De groep die de deelnemers met elkaar vormt is levend werkmateriaal, dit is natuurlijk ook een systeem. Zo kun je direct ervaren wat er gebeurt in een groep als je ‘aan het systeem gaat morrelen’.
  3. Door te werken met een groep deelnemers uit een organisatie ontwikkel je gemeenschappelijke taal en een frisse blik op jullie organisatievraagstukken.
 

Het programma :

Dag 1

Introductie in Systeemdenken

Leiderschap, teamontwikkeling & Systeemdenken

Fasen in teams, linear en circulair kijken

Relaties tekenen

Rol en appèl van de leidinggevende/begeleider

Dag 2

Werken met Maturity levels

Ontschuldigen

Functionele analyse

Dag 3

Casuïstiek

Verdieping op eerder behandelde onderwerpen 

Herkennen patronen en interveniëren

Praktisch toepassen in eigen werkomgeving

Dag 4

Casuïstiek

Hoe vermijd je systeembevestigend te interveniëren; ‘ingezogen’ worden als begeleider in de patronen en hoe je dit kan gebruiken

Verdieping op eerder behandelde onderwerpen

Afsluiting

Borging in de praktijk

Leren doe je in de praktijk. Om je na afloop van de leergang effectief te ondersteunen is het sparabonnement onderdeel van de opleiding. Alle deelnemers kunnen hier gebruik van maken.

Praktische zaken

De groepsgrootte is 10 tot 14 deelnemers. We verzorgen de opleiding In company: de organisatie stelt de groep deelnemers samen en regelt de trainingslocatie.

De voordelen

  • Je ontwikkelt samen met anderen een nieuwe  blik op je eigen organisatie
  • Je leert in je eigen praktijk van je werkomgeving
  • Je weet welke patronen helpend zijn en welke niet
  • Je leert ‘ontschuldigen’

Tot slot

Wij zijn bijzonder enthousiast over deze manier van kijken naar vraagstukken vanuit organisaties, we worden graag uitgedaagd in het leveren van hoge kwaliteit aan professionals en deelnemers raken geïnspireerd door de steeds weer verrassende invalshoek van dit onderwerp.

Heb je belangstelling en wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Rombout Schipper. Hij vertelt je graag meer en kan met je meekijken of deze manier van opleiden passend voor jullie is.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

               Nieuwsgierig?
trainingCONTACT

Misschien ben je ook geïnteresseerd in onze andere incompany-opleidingen:

Meer weten over andere onderwerpen?