Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Systeemdenken

Kijken naar onderlinge relaties ​

Wij gebruiken systeemdenken in onze teamontwikkeling en coaching. Aanvullend daarop bieden we twee verschillende trainingen  systeemdenken: een driedaagse incompany opleiding en een zevendaagse cursus en opleiding.

Teamcoaching met systeemdenken

Onze teamcaching is gebaseerd op Systeemdenken: het herkennen van patronen, ontschuldigen en het formuleren van kleine, betekenisvolle stappen (met grote impact…)

Incompany opleiding systeemdenken

Twee hele dagen systeemdenken met collega’s uit je eigen organisatie: theorie en praktijk, gevolgd door twee dagdelen met casuïstiek uit je eigen praktijk. Door de afwisseling van theorie en praktijk kun je met elkaar de patronen uit je eigen organisatie goed in kaart brengen.

Leergang systeemdenken

Deze zevendaagse cursus systeemdenken is verspreid over zeven maanden en bevat alle theorie je nodig hebt voor een goede basis. Het bevat ook veel ruimte voor casuïstiek uit eigen werkpraktijk en wordt gegeven door verschillende ervaren docenten.

Wat is systeemdenken?

patronen systeemdenken
  • Ont-schuldigen: we verleggen de focus van ‘Aan wie ligt het dat het zo stroef loopt?’ naar de onderlinge relaties en patronen binnen het systeem. Als samenwerken niet het juiste resultaat oplevert is dit doorgaans het gevolg van een combinatie van factoren die op elkaar inwerken en niet van het handelen van één persoon.
  • Dieper kijken: we stellen regelmatig de vraag: “Wat is de goede bedoeling achter iemands gedrag?” of “Wie heeft er het meeste last van als iets wel wordt opgelost?” of “Wie heeft het meeste of het minste invloed om iets op te lossen?” Door dit soort vragen te stellen kijk je met een andere blik naar de onderlinge samenwerking.
  • Reframen: wanneer je je bewust wordt van een vast denkpatroon, dan is dat de hefboom om ook anders te kijken en te (be)oordelen.
  • Homeostase: ieder systeem heeft de neiging om onder druk ‘terug te vallen’ op oude en bekende interactiepatronen. We kunnen dit voorspellen en jullie helpen je hierop voor te bereiden.
  • Kleine betekenisvolle stappen: wie anders kijkt, kan steeds opnieuw beginnen. We helpen jullie denken en werken in kleine, maar waardevolle stappen. Hierdoor ben je in staat om voortdurend en flexibel bij te sturen.

Voordelen van systeemdenken

  • Je leert met een andere blik naar je team en organisatie te kijken
  • Je geeft iedereen een rol en verantwoordelijkheid in het systeem en ont-schuldigt
  • Je leert te werken met kleine betekenisvolle stappen als de hefboom voor verandering
  • Je gaat concreet aan de slag in het hier en nu
relaties systeemdenken

Systeemdenken: werkwijze

We begeleiden (management)teams bij het achterhalen en blootleggen van versterkende en belemmerende interactiepatronen. Soms zit het patroon in de onderstroom (onderlinge relaties – emoties) en soms in de bovenstroom (inhoud – procedures). Vaak in een combinatie van beiden. Als je bereid bent om met elkaar het perspectief te verleggen, dan kun je stoppen met jezelf te herhalen. Zodra je dat doet, verandert de hele situatie. Een eerste, kleine betekenisvolle stap kan al veel effect hebben.

Meer weten over andere onderwerpen?