Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stichting Moria: Teamontwikkeling voor een betere samenwerking

Ik ervaar Bureau Ten Bate als een professioneel bureau dat inspeelt op de actualiteit. Zo heeft ons team in de tijd van de lockdown als gevolg van Corona videomeetings gevoerd onder begeleiding van Rombout. Verder vinden aansluiting bij hun werkwijze. Daar hadden we al eerder goede ervaringen mee opgedaan.

Tijdens dit teamontwikkelingstraject was ons belangrijkste doel om meer van elkaar te leren en meer verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij vinden we het belangrijk om elkaar in gelijkwaardigheid (on)gevraagd feedback te kunnen geven. We willen als team groeien naar een M3-team

Ik ben het meest trots op de bredere verbinding die is ontstaan binnen het team. Binnen die verbinding wordt steeds vaker een kritische, maar respectvolle houding aangenomen waardoor we meer van elkaar leren en beter van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn. De intentie om van elkaar te leren was er al, maar nu zijn er wat drempels weggenomen door zo intensief met elkaar bezig te zijn.

Wat ons energie heeft gegeven is om twee dagen bij elkaar te zijn, even weg van de concrete werkvloer en met een frisse blik elkaar ontmoeten. We zijn dichter bij elkaar gekomen en hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over de manier waarop we willen samenwerken en hoe wij ons willen ontwikkelen.

Rombout sloot goed aan op onze behoefte en bood instrumentaria aan waar we wat mee konden. Wat ons nog te doen staat is de boel scherp houden. Zorgen dat we de ontwikkeling blijven voort zetten en de afspraken die we gemaakt hebben blijven nakomen. We vinden het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Er is een begin gemaakt, maar we zijn er nog niet. Het traject is dan ook nog niet afgerond.

Jan Wassink, Senior Persoonlijk begeleider, Stichting Moria

Meer weten over andere onderwerpen?