Zoek
Sluit dit zoekvak.

Richtinggevend programma

Teamontwikkeltraject

 • Het team en haar opgave
 • Systeemdenken
 • Boven- en onderstroom
 • Feedback
 • Borging
 • Het team en haar opgave

  • Wat maakt ons een team?
  • In welke fase zitten wij als team? (taakvolwassenheidsstadia in teams);
  • Het creëren en behouden van veiligheid, verbinding en vertrouwen;
  • Waarom is het nodig dat dit team zich ontwikkelt?
  • Waaraan committeren wij ons als team? Wat is onze gezamenlijke opdracht vanuit de organisatie?
  • Wat betekent dit voor het individu, het team, de samenwerking binnen het team, de samenwerking met andere teams en voor de interactie met de leidinggevende?
  • Wat helpt het team en het individuele teamlid om de gestelde doelen te behalen?
  workshop verbindende communicatie Nijmegen Arnhem Deventer Ede

  Systeemdenken

  Teams vormen zich steeds opnieuw als er mensen in komen, uitgaan of de opgave voor het team verandert. Er verandert dan ook iets in het (team)systeem. Systeemdenken richt zich op de relaties tussen mensen en hun onderlinge interactiepatronen. Effectieve patronen (voor het slagen van de teamopgave) worden zichtbaar maar ook de belemmerende patronen komen aan het licht. We ontdekken het systeem van het team:

  • Welke teampatronen heeft het team tot nu toe ontwikkeld (versterkend en belemmerend)
  • Ontschuldigen: van lineair denken (oorzaak en gevolg) naar circulair leren denken en kijken (hoe hebben wij deze situatie met elkaar gecreëerd)
  • Functionele Analyse: de ‘winst- en verliesrekening’ opmaken van de huidige en gewenste situatie
  • Wat is er nodig om belemmerende patronen te doorbreken en wat zijn de gewenste nieuwe patronen?
  • Hoe draagt ieder individu hieraan bij?
  • Homeostase: erkennen dat ieder systeem geneigd is terug te vallen op dat wat het kent. Voorspellen van valkuilen en sabotageacties op weg naar een effectievere samenwerking
  bovenstroom onderstroom training coaching

  Boven- en onderstroom

  Een team moet de noodzakelijke verbinding in de onderlinge samenwerking creëren. Investeren op verbinden kan op inhoud en procedures (bovenstroom) en op interactie en emoties (onderstroom).

  • Het delen van kennis, specialismen en het maken van procesafspraken versterkt de samenwerking in de bovenstroom;
  • Inzicht op de onderstroom draagt eraan bij dat teamleden met een scherpere blik kijken naarsamenwerkingsprocessen, blijvend leren en ontwikkelen. Dit vertaalt zich in resultaat op de bovenstroom en daarmee in een goede (interne) dienstverlening

  Feedback

  Een team ontwikkelt zich door niet over maar met elkaar te praten. Feedback geven of verbindend communiceren is daarvoor een essentieel hulpmiddel. We leren de deelnemers:

  • Feedback (durven) geven en ontvangen;
  • Inzicht in belemmerende overtuigingen m.b.t. elkaar aanspreken;
  • Vragen om feedback als voorwaarde voor succes.

  Borging

  Tijdens de bijeenkomsten zetten we mensen in beweging. Onze focus ligt op het doen. Aan het einde van elke bijeenkomst staan we stil bij de borging in de dagelijkse praktijk:

  • Het team benoemt een aantal concrete teamactiepunten anticiperend op de verwachte valkuilen en aandachtspunten;
  • Ieder teamlid benoemt een aantal concrete actiepunten en krijgt daar feedback op.