Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bureau Ten Bate kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bureau Ten Bate, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt, of door het sturen van een e-mail aan ons. Bureau Ten Bate kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw bedrijfsadres – Reden van contact.

WAAROM BUREAU TEN BATE DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Bureau Ten Bate verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of in het kader van diensten die wij in overleg met u leveren. Daarnaast kan Bureau Ten Bate uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit training en coaching.

HOE LANG BUREAU TEN BATE GEGEVENS BEWAART
Bureau Ten Bate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN Bureau Ten Bate verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Bureau Ten Bate slaat geen gegevens op van uw bezoek aan de website. Wij gebruiken geen cookies of Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Bureau Ten Bate. Bureau Ten Bate zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Bureau Ten Bate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ons e-mailverkeer verloopt via een beveiligde Exchange-server in Nederland. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoon of email.

BUREAU TEN BATE IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:
Postadres/vestigingsadres: Johannahoeveweg 12, 6874 CD Wolfheze
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63427419
Telefoon: 06-10078013
E-mailadres: info@bureautenbate.nl
Contactpersoon: André Beniers