PETER BERKHOUT: 'VERBETER DE WERELD, BEGIN MET JE COMMUNICATIE'

Partner in interactief theater

“Ik maak gebruik van theatermethodieken om bij deelnemers inzicht te vergroten en vaardigheden te verbeteren. Een goed geheugen voor mensen, werkcontext en maatschappelijke ontwikkelingen, stellen mij in staat snel maatwerk te leveren. In verschillende rollen (ontwikkelaar van interactief theater en trainingsacteur) focus ik op het vergroten van leervermogen. Als speler en regisseur van interactief theater jaag ik op een verrassende manier een discussie aan over of vestig ik de aandacht op gewenst of juist ongewenst gedrag. Met humor open ik ogen en laat ik deelnemers zaken anders bekijken dan ze gewend zijn”.

Ervaring, opleiding & inspiratiebronnen: HBO Inrichtingswerk, HBO agogisch toneelkunstenaar Maastricht, Spiral dynamics- waardenmanagement, De trainer als regisseur, Systeemdenken, Peter Sloterdijk, Breinleren.

Specialismen:

  • Management Development-trajecten
  • Drijfveren assesment and expercience
  • Interventies met theater voor grote groepen
  • Train-de- trainer activerende werkvormen
  • Ontwikkeling blended learning
  • Ervaringsgerichte systemische interventies