Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De Omgevingswet

Een andere manier van denken en werken

Wat is de Omgevingswet?

Alle regels voor de leefomgeving komen in één Omgevingswet samen. Als gemeentelijke professional werk je straks met nieuwe juridische instrumenten, met een nieuw digitaal stelsel en in andere samenwerkingsverbanden. Ook is het de bedoeling dat je alle belanghebbenden uit de omgeving actief betrekt bij het maken van leefomgevingsplannen. Dat betekent dat je open staat voor de wijsheid van verschillende partijen, met veelal tegengestelde belangen, en dat je vaardigheden nodig hebt om dergelijke processen tot een goed einde te brengen.

teamontwikkeling Arnhem Deventer Nijmegen

Training & Coaching nodig?

Naast nieuwe inhoudelijke en procedurele kennis en ervaring (bovenstroom) heb je dus ook ‘onderstroomse’ vaardigheden nodig. Denk daarbij aan:

  • Een flink portie flexibiliteit en inventiviteit;
  • Goed kunnen luisteren en doorvragen, waarbij je benieuwd blijft en proactief meedenkt;
  • Een grote dosis mensenkennis;
  • Politieke sensitiviteit en strategisch kunnen handelen;
  • Omgevingsbewustzijn en hierop kunnen anticiperen;
  • De broodnodige vaardigheden om jouw netwerk goed te kunnen onderhouden en verbindingen aan te gaan met veel verschillende partijen.

Training, coaching en begeleiding

Training, coaching en begeleiding in de Omgevingswet levert het volgende op:

  • Een projectteam/programmateam: Creëren van continuïteit en innovatief denken, samen een effectief team zijn/worden;
  • Projectleiders: Met meer bewustzijn en effect sturen op de onderstroom en op jouw rol in het project;
  • Teams: Omgaan met minder regels en meer ruimte, je committeren er aan een andere manier van werken, burgers meenemen in deze transitie en zicht op wat het betekent om afdelings-overstijgend te werken;
  • Leidinggevenden: Handvatten voor systemisch sturen op verandering, continuïteit en leervermogen stimuleren. 

Hoe begeleiden wij jou?

Training Omgevingswet Deventer Arnhem Ede Nijmegen

Je bent op een pragmatische wijze bezig met de komst van de Omgevingswet (van HIER naar DAAR), waarbij je nadenkt over de consequenties voor ieders taak, rol, discipline en gedrag. Hierin wordt de verandering steeds meer concreet én van iedereen. Daar waar dit een frisse blik vraagt, reflectie op de huidige aanpak of als het vastloopt, ondersteunen wij. We maken mensen bewust van de versterkende en belemmerende processen in hun samenwerking en leren ze hoe zij daarin kunnen interveniëren. We gebruiken hier elementen uit Systeemdenken, Teamontwikkeling en Deep Democracy voor.

 

Wij zijn gespecialiseerd in houding & gedrag en helpen jullie de veranderingen die invoering van de Omgevingswet vraagt praktisch, realistisch en niet te groot te maken. Wij bieden handvatten voor een gesprek over de verandering in rol, houding en gedrag en helpen jullie de uitkomsten vervolgens te vertalen in praktische en betekenisvolle stappen op weg in deze verandering.

          Meer weten?

Meer weten over andere onderwerpen?

We delen graag onze kennis

Leuk dat je geïnteresseerd bent in wat wij doen! Vul hier jouw naam, emailadres en het onderwerp waarover je informatie wilt in en je ontvangt een reactie van ons.