Search
Close this search box.

Theorie Maturity levels

Gids voor teamontwikkeling

Een Team Maturity assessment is vaak een van de eerste dingen die we samen met het team doen als we de teamprestaties willen helpen verbeteren. Het assessment stelt vast in welke fase het team zich bevindt en welke onderdelen aandacht vragen in de teamontwikkeling, zodat we zo gericht mogelijk kunnen werken aan de gewenste ontwikkeling. 

Maturity levels van Bruce Tuckman

Teams ontwikkelen zich voortdurend, of je er nu aandacht aan besteedt of niet. Soms lijkt de aandacht hiervoor even van de radar te verdwijnen. Logisch, als je gewoon met je werk bezig wilt zijn. Het is ook best weer even een dingetje als de auto naar de garage moet. Veel liever rijd je erin naar leuke bestemmingen, dan dat je je met onderhoud bezig moet houden. In die zin is een team net een auto. En zoals je bij de aanschaf van een auto je terdege afvraagt wat je ermee gaat doen (hoe vaak rijd je erin, heb je veel ruimte nodig, moet ie zuinig zijn, welke accessoires zijn van belang), is het bij de vorming en het onderhoud van een team van belang dat je jezelf ook deze vragen stelt:

 • Wat is het doel van het team, welk resultaat moet het opleveren?
 • Hoe wil je dat het team functioneert? Zelfsturend, of juist duidelijk geleid? Of iets daar tussenin?
 • Als je dit weet: wat moet het team dan kunnen?
 

Vertragen is versnellen

Ontwikkel stap voor stap

Het team maturity model kent 4 maturity levels of teamontwikkelingsniveaus, gebaseerd op de wijze waarop afspraken worden gemaakt en nagekomen en in hoeverre de teamleden elkaar aanspreken en zich deel voelen van het team. 

Een M1-team is vooral bezig met de bovenstroom: wat is mijn taak en hoe zorg ik ervoor dat ik deze volbreng? Dit werkt doorgaans prima. Als er tussen teamleden een probleem ontstaat, zal in een M1-team de neiging zijn om naar de leidinggevende te kijken voor een oplossing. Het M1-team heeft dus (nog) geen aandacht voor de onderstroom: wat is mijn aandeel in de interactie en hoe kan ik bijdragen aan een oplossing? Het is dan juist niet zo effectief om als leider te verwachten dat de teamleden hierin zich volledig verantwoordelijk gedragen, omdat de context nog onvoldoende helder.

Als een M1-team weinig verstoringen kent en de resultaten zijn goed, kan dat goed werken. De teamleden zijn vaak bereid elkaar tot op zekere hoogte te helpen en er is ook interesse in elkaar. Het gaat pas mis als de verstoringen frequenter of ernstiger worden en het team, inclusief de teamleider, niet in staat zijn dit weer goed samen op te lossen. Dan rijst de vraag: wat nu?

Je kunt nu verschillende mogelijkheden kiezen, zoals conflictbemiddeling of teamontwikkeling naar M3 of M4.

 • Conflictcoaching:
  Een gerichte interventie om de teamleden elkaar beter te laten begrijpen en afspraken te maken over hoe je met elkaar om wilt gaan. Een korte excursie naar de onderstroom. Effectief als je als team(leider) de wens hebt om op M1 te willen blijven.
   
 • Teamontwikkeling naar M3 of M4:
  Je wilt als team meer zelfstandig functioneren en meer invloed op het resultaat. Om bij M3 te komen, zul je als team door M2 moeten, de fase van conflict. Geen enkel team wil daar graag zijn en blijven. De neiging kan zijn om deze fase over te willen slaan, of na een paar stappen in M2 de conclusie te trekken dat het er minder gezellig op wordt en je terug te trekken naar M1.
 

Helder doel

Het belang van een helder doel (waarom willen wij naar M3?) is hierin groot belang, want dat motiveert de teamleden om wel door M2 te komen. Als teamleider of procesbegeleider kun je hierin van waarde zijn door steeds het perspectief te schetsen: “Ja, het is niet fijn in M2, maar je leert veel waar je in M3 veel profijt van gaat hebben”.

Het mooie is dat niet alleen het team veel leert, maar ook elk teamlid. Vanaf M2 is er ook aandacht voor de onderstroom, leer je je eigen conflictstijl en weet je deze ook effectiever in te zetten. 

Hoe gebruik je de Maturity levels?

Maturity levels Teamontwikkeling Teamcoaching M-levels Tuckman

In welke fase zit je als team?

Het Maturity levels (M-levels) model geeft een handzaam overzicht van wat je per gewenst niveau te ontwikkelen hebt. En, net zo belangrijk, hoe je per fase het team het beste aanstuurt. In het kort zien de M-levels er als volgt uit:

M1: Het team voert duidelijk geformuleerde taken uit en werkt goed samen zolang er geen gedoe is. Als er wel gedoe is vraagt het team de leider om te interveniëren.

M2: Groeifase: er is spanning onderling, er ontstaan coalities. Het team is op zoek naar het teamdoel.

M3: Het team gaat staan als team en ziet het belang van gezamenlijk optrekken.

M4: Het team handelt in alles vanuit het gezamenlijke doel.

Wat kan je doen per fase?

Niets is statisch, ook de fase waarin je als team zit niet. Wel kan je onderscheiden wat per fase effectief is om aan te werken:

M1: Luisteren, doorvragen

M2: Feedback, onderhandelen, conflicthantering

M3: Omgevingsbewustzijn

M4: Ondernemersbewustzijn

Vanaf M2 krijgt het team meer aandacht voor de onderstroom en het belang om te kunnen schakelen tussen bovenstroom en onderstroom.

bovenstroom onderstroom training coaching

Team maturity assessment

De Maturity levels zijn praktisch om te gebruiken bij teamontwikkeling. Blijf je als team te lang hangen in een fase, of val je steeds weer terug? Dan kan er meer aan de hand zijn. 

Doe dan samen met ons een assessment. Dit kan onderdeel zijn van een groter teamontwikkeltraject, maar ook als losse analyse, wat je belangrijke informatie geeft waar teamontwikkeling nodig is en waar niet. Een goede optie is bijvoorbeeld om van al je teams een assessment te doen en alleen teamontwikkeling in te zetten voor de teams waar dat nodig is.

Meer weten?

Wij helpen je graag op locatie in heel Nederland. 

Klik op contact om een oriënterende afspraak te maken of om meer informatie op te vragen. 

Begin met het ontwikkelen van jouw potentieel