Leiderschapsontwikkeling

Verbindend leiderschap vanuit focus, moed en liefde

Wat is Verbindend leiderschap

Organisaties willen wendbaar reageren op veranderingen in de omgeving. Dat vraagt eigenaarschap van medewerkers. Als leidinggevende (bege)leid je mensen en teams op deze weg binnen de lijnen die zijn uitgezet.

Als je verbindend leiding geeft, initieer je dat de mensen voor wie jij werkt goed (samen)werken. Je bent zelf wendbaar; soms dien je te leiden en soms dien je te volgen. Je erkent tijdig wat er speelt en stuurt daarop. Dat vraagt focus, moed en liefde.

Verbindend leiderschap

Wat levert een leiderschapstraject op?

Je bepaalt jouw eigen ontwikkeldoelen. Dit kan het opleveren:

  • Je motiveert jouw team bij het ontwikkelen van kwaliteiten en het nemen van eigenaarschap
  • Je bent je bewust van de ontwikkelingsfase van jouw team en je stuurt hierop
  • Je signaleert niet-functionele communicatiepatronen en helpt het team ze om te buigen
  • Je kent jouw persoonlijke effect op anderen. Je kunt daar adequaat en met mededogen mee omgaan
  • Je motiveert mensen om spanningen of conflicten om te zetten in brandstof voor verbetering

Aanpak

Er zijn twee mogelijkheden:
Managementcoaching: op basis van jouw ontwikkelvraag kun je gebruik maken van een persoonlijk spar-abonnement of ontwikkelen we een persoonlijk coachtraject op maat. Beide kunnen ook onderdeel zijn van een ontwikkeltraject voor één van jouw teams.
MD-traject: op basis van jullie ontwikkelvraag als managementteam leveren we maatwerk. Doorgaans bestaat een Management Development traject uit een aantal bijeenkomsten met focus op onderzoek, reflectie, training, sparmomenten en borging in de praktijk.

 

MD-traject

Leiderschapstraject: Werkwijze

In onze begeleiding besteden we aandacht aan leiderschap vanuit ‘focus, moed en liefde’. Afgestemd op jullie/jouw doel, branche, gebruiken en persoonlijkheid hanteren wij werkvormen waarmee we bewustzijn vergroten. Je veel leert over jezelf en van elkaar. We geloven in leren door doen: je geeft jezelf en elkaar opdrachten, we reflecteren daarop. We maken altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Meer weten over andere onderwerpen?