Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De gesprekscyclus:
Coaching voor jouw gesprekken met je medewerkers

Op persoonlijke  en ontspannen wijze bieden wij coachtrajecten voor jouw persoonlijke leerdoelen als leidinggevende in de gemeente Ede. We zijn ervaren leiderschapscoaches en werken zowel op locatie in Ede als in onze eigen praktijk (in Wolfheze of Deventer) en online. 

Opzet coaching voor leidinggevenden bij de gesprekscyclus

De gesprekscyclus is een cruciaal sturingsinstrument binnen ‘Ede in Beweging’. Jullie onderzoeken immers in gesprek met de medewerker wat de toekomst vereist en wat jij en je medewerkers nodig hebben om mee te bewegen in deze ontwikkeling. De gesprekscyclus is daarmee  een bouwsteen in een organisatie die voldoet aan de vraag van buiten en zich hierop weet in te richten.

De medewerker stuurt op de eigen ontwikkeling, de leidinggevende geeft richting en ondersteuning. Het verschil in de mate van ontwikkeling (het gat tussen HIER en DAAR) bepaalt de invulling van de gesprekscyclus.

Als leidinggevende schakel je daarbij voortdurend tussen Inhoud en Proces (Bovenstroom) en Interactie en Waardering (Onderstroom) om het beoogde resultaat te behalen én met plezier te werken.

Een coach in de gesprekscyclus

Een kleine greep uit verschillende voorbeelden waar een coach je in de gesprekscyclus mee kan helpen:

 • Focus op de ontwikkeling van de medewerker
 • Verschuiving van een gesprek over de inhoud (bovenstroom) naar een gesprek over houding en gedrag (onderstroom)
 • Het voeren van een gelijkwaardig gesprek
 • Het creëren van een doorlopende dialoog in plaats van een gesprek op een paar vaste momenten in het jaar. En daarmee ook de korte gesprekken gebruiken om betekenisvolle stappen te zetten
 • Maatwerk per medewerker
 • Versterking van je dienend leiderschap: sturen op het bereiken van doelen en minder op concrete producten en precieze uitvoering door medewerkers
 • Herkennen van je valkuil en hoe je hierop kunt sturen.

We geloven dat je leert door te doen: je experimenteert in de praktijk en daarop reflecteren we gezamenlijk. We gebruiken  verschillende werkvormen die we aanpassen aan jouw wensen en mogelijkheden (ook digitaal). Je maakt altijd de vertaling naar jouw dagelijkse praktijk: hoe kun jij wat je ontwikkeld hebt in jouw coachtraject in de dagelijkse praktijk duurzaam toepassen?

Wat zijn de voordelen van een coach?

 • Een coach is een professionele sparringpartner waarmee je op een open en vertrouwde manier jouw rol in de gesprekscyclusnbespreekt  
 • Een coach helpt jou je eigen gedrag en dat van je medewerker te duiden zodat je weet waar je op kunt sturen en welke interventie er nodig is 
coach persoonlijke effectiviteit Arnhem, Deventer
 • Een coach helpt jou met het uitstippelen van een pad waarmee je stap voor stap je doelen bereikt
 • Een coach houdt je scherp door je te bevragen en samen met jou haalbare doelen te stellen voor jezelf en voor je medewerkers.

Hoe ziet het coachtraject eruit?

Het coachtraject start altijd met een kort kennismakingsgesprek waarin we ons oriënteren op jouw vraag. We maken kennis, onderzoeken hoe de coach jou kan helpen en welke doelen je wilt behalen. Als we het er beiden over eens zijn dat het klikt na deze kennismaking gaan we van start. De gesprekken zelf vinden plaats op het kantoor van de coach (Wolfheze, Deventer), in Ede of op afstand (telefonisch, videobellen).

In algemene lijn bestaat het vervolg uit 3 gesprekken:

 1. Het voorbereiden van een gesprek in het kader van de gesprekscyclus (Reflecteren op hoe deed je het eerst – Hoe wil je het nu aanpakken – Wat vind jij lastig in dit soort gesprekken -Waar wil jij graag feedback op?)
 2. Het bijstaan in het gesprek (meekijken tijdens het gesprek, na afloop kort feedback ontvangen op je ontwikkelvraag en interventies in het gesprek). Je kunt kiezen uit 2 kortere bila’s of 1 uitgebreid gesprek.
 3. Het evalueren van het gesprek (terugblik, samen bepalen waar jouw sterke kracht zit als leidinggevende, wat jij meer mag inzetten of juist je verder in kan ontwikkelen)

Eventueel kun je daarna nog vervolg- en/of sparringsgesprekken inplannen. Verder kan het zijn dat we in het kennismakingsgesprek besluiten van deze opzet af te wijken omdat dat beter aansluit bij jouw vraag.

De coaches

Je kunt contact opnemen met één van de coaches van Bureau Ten Bate voor een verkennend gesprek van max. 45 minuten. 

Daan Sio, coach en eerste aanspreekpunt. Kijk hier een filmpje van Daan over persoonlijke ontwikkeling.

Caroline Reij, kijk hier een filmpje van Caroline over Verbindende Communicatie.

Rombout Schipper, kijk hier een filmpje van Rombout over leiderschap.

Onze locaties

We  helpen je graag op onze locaties in Wolfheze (Daan & Rombout), Deventer (Caroline), via MS-teams/Zoom of telefonisch of we spreken af in Ede. 

Klik op contact om een eerste, oriënterende afspraak te maken of meer informatie te vragen. 

Begin met het ontwikkelen van jouw leiderschapspotentieel

Wat klanten zeggen

Desiree Thijsen, Teamleider Sociaal Domein

“Daan Sio is een coach die mij vanuit mijn eigen kracht laat groeien. Door een goede analyse krijg ik inzicht in mezelf en mijn teams, en met duidelijke tools en heldere aanwijzingen kan ik zelf aan de slag. Ontwikkelen is nog nooit zo inspirerend geweest! “

Jan Henst

“Ik heb een zeer goed persoonlijk coachtraject mogen doorlopen met Daan Sio. Daan is een fijne, invoelende en trefzekere coach. Ik heb heel veel baat gehad bij dit traject. Daan bedankt!”

Stéfhan van der Sligte, Head of Marketing

“Mensen in je omgeving denken te weten “Wat” het is waar je tegenaan loopt. Echter Daan zorgt dat je het uiteindelijk zelf ter sprake brengt. Hierdoor omarm je het en pas je het sneller toe in alles wat je doet. Zowel zakelijk als prive. Daan, super bedankt!