Zoek
Sluit dit zoekvak.

13e Leergang Systeemdenken 2024/2025

Breed denken, precies handelen

Systeemdenken

In organisaties hoor je tegenwoordig met regelmaat het woord systeem vallen. “Het ligt aan het systeem” of “als je het meer systemisch bekijkt”. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?  Als je graag op een zinvolle wijze deel wilt kunnen nemen aan deze ziens- en werkwijze is deze leergang iets voor jou. In deze leergang krijg je inzicht hoe je naar patronen in organisaties kunt kijken. Hoe interactiepatronen werken en hoe je organisaties en teams kunt ondersteunen door deze patronen te beïnvloeden.

Doordat er steeds meer complexe problemen samenhang hebben met elkaar, zowel in organisaties als in de samenleving, kom je er niet met dé oplossing. Wel als je focust op de samenhang en waar je met de kleinst mogelijke stap de grootst mogelijke beweging kunt maken.

De leergang: hoge kwaliteit - gezamenlijk eigenaarschap - lage prijs

Hoge kwaliteit

Onder leiding van drie zeer ervaren systeemdenkers/opleiders wordt een breed theoretisch kader gegeven en veel geoefend. De leergang dringt door in de haarvaten van systeemdenken: persoonlijk niveau, teamniveau en organisatieniveau.

De opleiding wordt vormgegeven door:

Systeemdenken leergang opleiding

Gezamenlijk eigenaarschap

In de leergang staat systemisch kijken, communiceren en interveniëren centraal. Er wordt gewerkt met eigen ervaringen, casuïstiek en leerbehoeften. Op deze manier geven deelnemers mede vorm aan de opleiding. Wil je deelnemen dan is het belangrijk dat je voldoende mate van zelfreflectie, inzet en eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces hebt.

Lage prijs

Door samen zorg te dragen voor de organisatie van de leergang is het mogelijk de kosten laag te houden. We vragen deelnemers veel eigen initiatief te tonen in leerwensen en praktische zaken zoals in toerbeurten zelf de lunch en koffiepauzes verzorgen en het regelen van opleidingslocaties. Naast de kosten blijkt dat dit ook zorgt voor een prettige en zelfstandige sfeer in het leren.

Voor de eerste twee bijeenkomsten en de laatste bijeenkomst regelen wij de locatie. Dit is bij de prijs inbegrepen. Bij voorkeur maken jullie voor de andere dagen gebruik van eigen locaties. Indien dit niet mogelijk is en jullie ‘buiten de deur’ een locatie zoeken, worden eventuele meerkosten voor de locaties hoofdelijk omgeslagen.

Het programma

Het programma staat op hoofdthema’s vast. Per bijeenkomst wordt echter steeds gekeken waar de deelnemers als ‘leerlingen’ staan en wat goed past in hun leerproces. 

Bij het samenstellen van het programma hebben we drie uitgangspunten gekozen:

  1. Deelnemers leren door doen en ervaren. Theorie is hier ondersteunend aan.

  2. Per bijeenkomst werken we steeds met één trainer. Deze is verantwoordelijk voor het programma van de dag. Zo kun je met drie trainers, en daarmee met verschillende blikvelden op systeemdenken, kennismaken. Xenia Vegter is de hoofdtrainer, zij zorgt ervoor dat de verschillende programmaonderdelen op elkaar aansluiten en begeleidt deelnemers op individueel niveau indien er vragen zijn gedurende de leergang.

  3. De groep die de deelnemers met elkaar vormen is levend werkmateriaal, dit is tenslotte ook een systeem.

 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1

15 nov 2024

Introductie in Systeemdenken

Lineair en circulair kijken

Teamcoaching & Systeemdenken

Rol en appèl van de begeleider

Deze groep als systeem

 Xenia Vegter

Dag 2

13 dec 2024

Fasen in teams, werken met Maturity levels

Functionele analyse maken

Tekenen van relaties

Herkennen patronen en hier op interveniëren

Rombout Schipper

Dag 3

10 jan 2025

Circulair bevragen

Systemische relaties

Circulaire patronen

Triades analyseren

Visueel maken van interactiepatronen

Rombout Schipper

Dag 4

7 feb 2025

Interventies op het systeem

Progressieve en stagnerende teams

Verdieping thema’s dag 3

Sandor Penninga

Dag 5

7 mrt 2025

Verwaarloosde organisaties

Reflexmatige patronen in organisaties

Sandor Penninga

Dag 6

4 apr 2025

Conflicten en de polarisatiedynamiek

Wij-zij denken & systeemdenken in organisaties en samenleving

Conflictinterventies op basis van Systeemdenken

Xenia Vegter

Dag 7

16 mei 2025

Verdieping op behandelde thema’s

Casuïstiek en integratie theorie van systeemdenken

Xenia Vegter

Praktische zaken

De groepsgrootte is 12-14 deelnemers. We werken van 10.00 – 16.30 uur.

De kosten voor de opleiding zijn € 1545,- exclusief btw voor 7 trainingsdagen. Dit bedrag geldt bij 12 tot 14 inschrijvingen. Bij minder dan 12 aanmeldingen gaat, in overleg, de leergang niet door en wordt het bedrag teruggestort of wordt het opleidingsbedrag per deelnemer verhoogd.

Na het volgen van deze leergang kun je deelnemen aan losse masterclasses die worden aangeboden aan deelnemers van de basisleergang. En ontvang je een uitnodiging voor de Systeemdenkers Alumni LinkedIn-groep.

Tot slot

Wij zijn enthousiast over deze manier van leren. Het spreekt de opleiders aan dat ze worden uitgedaagd in het leveren van hoge kwaliteit aan professionals en deelnemers raken geïnspireerd door de verrassende invalshoek van dit onderwerp en deze manier van leren.

Heb je belangstelling en wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Daan Sio.

Systeemdenken

Helmer in Veranderen

Ineke@helmerinveranderen.nl

06-29562424

Bureau Ten Bate

Daan.sio@bureautenbate.nl

06-12726540

Meer weten over andere onderwerpen?