Zoek
Sluit dit zoekvak.

Training Leergang Systeemdenken 2020/2021

Training Leergang Systeemdenken 2020/2021 – Breed denken, precies handelen –

Fijn dat je geïnteresseerd bent in deze bijzondere leergang! Met dit schrijven brengen we je op de hoogte van de opzet van deze leergang die je samen met collega-professionals kunt gaan volgen. In maart 2020 gaat de leergang voor de negende keer van start.

De Training Leergang Systeemdenken; hoge kwaliteit, flexibiliteit, lage prijs.

Hoge kwaliteit

Onder leiding van drie zeer ervaren systeemdenkers / opleiders wordt een breed theoretisch kader gegeven en veel geoefend. De leergang dringt door in de haarvaten van systeemdenken: persoonlijk niveau, teamniveau, organisatieniveau en in conflicten.

De opleiding wordt vormgegeven door:

Xenia Vegter Selma Busser Jaap Schaveling

Flexibiliteit

In de leergang staat systemisch kijken, communiceren en interveniëren centraal. De deelnemers dragen de leergang samen met de begeleiders. Er wordt gewerkt met eigen ervaringen, casuïstiek en leerbehoeften. Op deze manier geven deelnemers mede vorm aan de opleiding. Wil je deelnemen dan is het belangrijk dat je voldoende mate van zelfreflectie, inzet en eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces hebt.

Lage prijs

Door samen zorg te dragen voor de organisatie van de leergang is het mogelijk de kosten laag te houden. We vragen deelnemers veel eigen initiatief te tonen in leerwensen en praktische zaken zoals in toerbeurten zelf de lunch verzorgen en het regelen van opleidingslocaties. Bij voorkeur maken we gebruik van eigen locaties van de deelnemers. Indien dit niet mogelijk is worden eventuele meerkosten voor de locaties hoofdelijk omgeslagen.

Het programma

Het programma staat op hoofdthema’s vast. Per bijeenkomst wordt echter steeds gekeken waar de deelnemers als ‘leerlingen’ staan en wat goed past in hun leerproces. De deelnemers zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dus mede- vormgever van de meer gedetailleerde invulling van de opleidingsdagen.

Bij het samenstellen van het programma hebben we drie uitgangspunten gekozen:

page1image1941130336 page1image1941130736 page1image1941131040

1. Deelnemers leren door doen en ervaren. Theorie is hier ondersteunend aan.
2. Per bijeenkomst werken we steeds met één trainer. Deze is verantwoordelijk voor

het programma van de dag. Zo kun je met drie trainers, en daarmee met verschillende blikvelden op systeemdenken, kennismaken. Xenia Vegter is de hoofdtrainer, zij zorgt ervoor dat de verschillende programmaonderdelen op elkaar aansluiten en begeleidt deelnemers op individueel niveau indien er vragen zijn gedurende de leergang.

3. De groep die de deelnemers met elkaar vormen is levend werkmateriaal, dit is tenslotte ook een systeem.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1

19 juni 2020

Introductie in Systeemdenken Teamcoaching & Systeemdenken
Fasen in teams, linear en circulair kijken Rol en appèl van de teamcoach

Xenia Vegter

Dag 2

25 september 2020

Werken met Maturity levels
Functionele analyse maken
Herkennen patronen en hier op interveniëren Deze groep als systeem

Xenia Vegter

Dag 3

30 oktober 2020

Systemische relaties
Circulaire patronen
Triades analyseren
Visueel maken van interactiepatronen Circulair interviewen

Selma Busser

Dag 4

27 november 2020

Verdieping thema’s dag 3

Een nieuw verhaal maken; of hoe een systeem positief te wenden

Taal en interventies
Werken met casussen van deelnemers

Selma Busser

Dag 5

8 januari 2021

Systeemdenken in de traditie van de Society of Organizational Learning

Archetypen van disfunctionele patronen in organisaties

Interventies vanuit archetypen in organisaties

Jaap Schaveling

Dag 6

5 feb 2021

Interventies: hoe juist niet systeembevestigend te werken als teamcoach

Conflictcoaching

Xenia Vegter

Dag 7

5 maart 2021

Stagnerende teams;

Casuïstiek en integratie theorie van systeemdenken

Xenia Vegter

Praktische zaken

De groepsgrootte is 12-14 deelnemers.
De kosten voor de opleiding zijn € 1495,- exclusief btw voor 7 trainingsdagen. Dit bedrag geldt bij 12 tot 14 inschrijvingen. Bij minder dan 12 aanmeldingen gaat, in overleg, de opleiding niet door en wordt het bedrag teruggestort of wordt het opleidingsbedrag per deelnemer verhoogd.

Voorbereiding

We vragen je ter voorbereiding op de leergang het boek ‘Systeemdenken in de praktijk’ van Marijke Spanjersberg te lezen. Voor meer informatie zie ook deze link naar een filmpje op YouTube van Jaap Schaveling: http://youtu.be/-c9vEqJKXAo of lees een boek van Jaap Schaveling ‘Systeemdenken, van goed bedoeld naar goed gedaan’.

Tot slot

Wij zijn enthousiast over deze manier van leren. Het spreekt de opleiders aan dat ze worden uitgedaagd in het leveren van hoge kwaliteit aan professionals en deelnemers raken geïnspireerd door de verrassende invalshoek van dit onderwerp en deze manier van leren.

Heb je belangstelling en wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Daan Sio. Zij kan je meer vertellen en met je kijken of het wederzijds passend is.

Voel je vrij om deze informatie door te sturen aan mensen die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn. Wij zijn benieuwd of dit initiatief wat voor je is en horen graag van je.

Hartelijke groet,

Ineke Helmer, Huib Beerda & Daan Sio ___________________________________________________________________

Helmer in Veranderen

Ineke@helmerinveranderen.nl

06-29562424

Bureau Ten Bate

Daan.sio@bureautenbate.nl

06-12726540

Big Dipper

informatie@bigdipper.nl

06-46294016

page3image1846616272 page3image1846616560 page3image1846616864 page3image1846617152 page3image1846617456 page3image1846617808page3image1846618096

Meer weten over andere onderwerpen?