Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lapmiddelen

‘Loopjes’ met onbedoelde neveneffecten

Afgelopen vrijdag volgde ik de 1e dag van de verdiepingsleergang Systeemdenken. Met Jaap Schaveling gingen we de verdieping in op het vlak van ‘loopjes’. Het ‘loopje’ dat mij erg boeit is deze: Lapmiddelen. Juist in het licht van de huidige coronamaatregelen is het zinvol om te zien welke onbedoelde neveneffecten interventies hebben. Steeds meer leiders en teams ervaren verlies van verbinding, doordat ze elkaar niet meer fysiek zien.

De interventie (fysieke afstand) heeft een duidelijk doel voor ogen, maar een onbedoeld neveneffect (verlies van verbinding). Dat kan leiden tot nog meer problemen (slechte resultaten, teams die elkaar verliezen etc), waarmee je steeds verder komt van je oorspronkelijke intentie, namelijk zorgen dat de mensen niet ziek worden. Hoe je dit doorbreekt? Door steeds je goed af te vragen of de maatregel die je neemt niet ergens anders schade oplevert, en waar mogelijk bij te stellen. #Systeemdenken helpt daarbij doordat je met een heldere blik naar het hele systeem kijkt (patronen) en niet alleen naar een geïsoleerd probleem. Want we weten allemaal dat een oplossing die alleen het probleem oplost en niet de oorzaak, geen goede oplossing is. We merken ook in Coronatijd dat het een uitdaging is om de juste interventies te kiezen die goed zijn voor het geheel. Belangrijk dus om na het kiezen van interventies te blijven volgen of de interventie het gewenste doel blijft dienen. Zoniet, stel dan bij!

Wat sowieso helpt, óók online, is ruimte te nemen voor persoonlijke verbinding nemen met elkaar. We zijn teveel gewend om online meteen ’to the point’ te komen. Het is natuurlijk ook een voordeel dat we online snel terzake kunnen komen. Maar we vergeten dat het contact nodig is om ook de zakelijke kant van ons contact goed te laten verlopen. Anders gezegd: hoe meer je het zakelijk houdt, des te meer er een behoefte aan verbinding kan ontstaan. Des te meer de neiging kan zijn om het zakelijk te houden. Dat is een zichzelf versterkend loopje. De kunst is om juist wel tijd en aandacht te hebben voor verbinding. We weten ergens allemaal wel dat we als mensen behoefte hebben aan verbinding. Daar tijd voor vrij maken helpt: zodra er (weer) verbinding is, is er ook meer aandacht voor de zakelijke kant van het gesprek. Heel praktisch kan je in digitale overleggen met enkele werkvormen aandacht besteden aan verbinding, zoals een Check-in in kleine groepjes, met terugkoppeling na afloop naar de gehele groep. Dat werkt goed, hebben we gemerkt.  Meer weten? Ik praat hier graag verder over met je.

Meer weten over andere onderwerpen?