Zoek
Sluit dit zoekvak.

Begeleide intervisie

De winst van collegiale consultatie

Doel

Intervisie is een vorm van collegiale consultatie met als doel van elkaar te leren en elkaar te inspireren zodat je duurzaam in ontwikkeling blijft. Iedere deelnemer heeft daarnaast vaak nog persoonlijke redenen om tijd te willen investeren in intervisie, bijvoorbeeld omdat dit een manier is om  collega’s beter te leren kennen, waardoor de samenwerking in de dagelijkse praktijk beter wordt. 

training coaching systeemdenken

Wat is intervisie?

De bijeenkomsten van een intervisiegroep kun je zien als een oefenwerkplaats, waar vakgenoten successen met elkaar delen en met – en van elkaar(s situaties) leren. Je doet een beroep op elkaar bij persoons- en functiegebonden vraagstukken en uitdagingen in de eigen werksituatie.

Daarnaast heeft iedere intervisiegroep ook zijn eigen groepsdynamiek. Ook in dit opzicht kun je de bijeenkomsten als oefenplek beschouwen: hoe werken we met elkaar? Welke interactiepatronen helpen ons (niet) om ons doel te bereiken? Hoe sturen we daarin bij?

Hoe organiseer je intervisie?

Bij aanvang is het belangrijk om te investeren in de kennismaking en in het maken van een aantal afspraken over bijvoorbeeld:

 • (Persoonlijke) doelen van de intervisie
 • Maximale en minimale groepsgrootte (doorgaans 5-8 mensen). 
 • Frequentie en aanwezigheid
 • Duur bijeenkomsten (min. 2 uur)
 • Locatie (een plek waar je ongestoord kun werken)
 • Werkvormen (van ‘los’ tot zeer gestructureerd) Kies een vorm die jullie helpt om vanuit oprechte benieuwdheid naar elkaar te luisteren.
 • (Hoe lang) ga je werken met begeleiding? Onbegeleide intervisie komt vaak niet goed van de grond. Veel mensen worden opgeslokt door dagelijkse beslommeringen op het werk (mensen vinden intervisie belangrijk, maar het is zelden urgent). Omdat je elkaar niet zo vaak ziet is het een uitdaging om door te ontwikkelen tot een team dat op elkaar is ingespeeld en elkaar vertrouwt. Dit heb je nodig om vrijuit te leren en te experimenteren.  

Doelgroep

Intervisie is bedoeld voor iedereen die soms te maken heeft met uitdagende vraagstukken of complexe situaties die horen bij hun vak of functie.

Denk daarbij aan een groep vakgenoten (denk aan adviseurs, beleidsmedewerkers, HRM-ers, communicatiemedewerkers etc.) en/of functiegenoten (managers, bestuurders, raadsleden etc.).

workshop verbindende communicatie Nijmegen Arnhem Deventer Ede

Werkwijze

De basis van (bijna) iedere vorm van intervisie is dat iemand een situatie (een casus) inbrengt. Deze casus kan op allerlei manieren worden onderzocht, waarbij het geven van advies zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Door vragen te stellen, te exploreren of te oefenen ontstaat er een andere verhouding tot die situatie en de wijze waarop de inbrenger er mee om kan gaan in te toekomst.

Begeleiding

Nieuwe intervisie opstarten

Tijdens de eerste periode (half jaar tot een jaar) is het verstandig om een externe begeleider te vragen jullie te ondersteunen bij het ontwikkelen tot een solide groep, waarin je je steeds gemakkelijker wordt en vertrouwder voelt om zaken met elkaar te delen. 

Doorstart bestaande groep

Je kunt  een extern begeleider uitnodigen om jullie  te begeleiden bij de doorontwikkeling van jullie intervisiebijeenkomsten. Doorgaans ben je na drie tot vijf begeleide bijeenkomsten weer prima in staat om op een veilige manier met elkaar verder te werken.

Wat doet een begeleider?

 • Ondersteunt jullie bij het maken van afspraken en keuzes (welke casuïstiek?)
 • Zorgt voor een goede check in en check out
 • Laat jullie kennismaken met verschillende intervisie-methoden
 • Organiseert korte momenten van reflectie op de wijze van werken
 • Maakt jullie bewust van interactiepatronen die de voortgang stimuleren of juist belemmeren en leert jullie hierop te interveniëren.

Uitgangspunten

 • Deelnemers zijn bereid naar hun eigen aandeel in hun gedrag en in de groepsdynamiek te kijken en deze te onderzoeken op effectiviteit;
 • Deelnemers zijn bereid om tussentijds te oefenen;
 • Deelnemers brengen tijdens de intervisie casuïstiek uit hun eigen praktijk in.

Kosten

Begeleiding per dagdeel: € 795,– (excl. BTW en locatiekosten). Aantal deelnemers: maximaal 8

groei intervisie Deventer Nijmegen Arnhem

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

               Nieuwsgierig?
trainingCONTACT

Meer weten over andere onderwerpen?