Zoeken
Sluit dit zoekvak.

In company-opleiding Systeemdenken

Patronen herkennen en praktische systeeminterventies toepassen

Wat is systeemdenken?

Systeemdenken is het kijken naar interactiepatronen. Het helpt te zien waarom er niets verandert ondanks grote verandertrajecten en onderzoekt wat je dan wel kan doen. Doordat complexe problemen samenhang hebben met elkaar, zowel in organisaties als in de samenleving, kom je er niet met dé oplossing. Wel als je focust op de samenhang en waar je met de kleinst mogelijke stap de grootst mogelijke beweging kunt maken.

In deze compacte opleiding krijg je inzicht hoe je naar patronen in organisaties kunt kijken, hoe interactiepatronen werken en hoe je organisaties en teams kunt ondersteunen door deze patronen te beïnvloeden. 

 

relaties systeemdenken

Compact

Door de grote belangstelling voor Systeemdenken bieden wij deze verdiepende opleiding voor organisaties in vier bijeenkomsten aan: twee volle dagen kennismaken met het gedachtegoed en werkwijze en twee dagdelen aan het werk met casussen. Zo kun je het geleerde gelijk toepassen in de praktijk.

Hoge kwaliteit

Onder leiding van een ervaren systeemdenker wordt in twee dagen een breed theoretisch kader gegeven en veel geoefend. Deze compacte opleiding dringt door in de haarvaten van systeemdenken: persoonlijk niveau, teamniveau, organisatieniveau en in conflicten.

De opleiding wordt vormgegeven door Rombout Schipper en/of Caroline Reij.

Flexibiliteit

In de opleiding staat systemisch kijken, communiceren en interveniëren centraal. Er wordt gewerkt met eigen ervaringen, casuïstiek en leerbehoeften. Op deze manier geven deelnemers mede vorm aan de opleiding. Wil je deelnemen dan is het belangrijk dat je enige ervaring hebt als leidinggevende, adviseur of begeleider én voldoende mate van zelfreflectie, inzet en eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces hebt.

teamontwikkeling werken met rollen
patronen systeemdenken

Het programma

De opleiding start met twee dagen theorie en praktisch oefenen en vervolgens twee dagdelen casuïstiek met verdieping. Per bijeenkomst kijken we waar de deelnemers als ‘leerlingen’ staan en wat goed past in hun leerproces. De deelnemers zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dus mede-vormgever van de meer gedetailleerde invulling van de opleidingsdagen.

Bij het samenstellen van het programma werken we vanuit drie uitgangspunten:

  1. Deelnemers leren door doen en ervaren. Theorie is hier ondersteunend aan. De eerste twee dagen bevatten meer theorie, de volgende twee dagdelen meer casuïstiek.
  2. De groep die de deelnemers met elkaar vormen is levend werkmateriaal, dit is tenslotte ook een systeem. Zo kun je direct ervaren wat er gebeurt in een groep als je ‘aan het systeem gaat morrelen’.
  3. Door te werken met een groep deelnemers uit een organisatie ontwikkel je gezamenlijke taal en een frisse blik op jullie organisatievraagstukken.
 

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1

Introductie in Systeemdenken

Leiderschap, teamontwikkeling & Systeemdenken

Fasen in teams, linear en circulair kijken

Tekenen van relaties

Rol en appèl van de leidinggevende/procesbegeleider

Dag 2

Werken met fasen in teamontwikkeling

Ontschuldigen

Functionele analyse maken

Dag 3

Casuïstiek

Verdieping op eerder behandelde thema’s

Herkennen patronen en hierop interveniëren

Praktisch toepassen in eigen werksituaties

Dag 4

Casuïstiek

Hoe juist niet systeembevestigend te interveniëren; ‘ingezogen’ worden als begeleider in de patronen en hoe dit zelfs te gebruiken

Verdieping op eerdere behandelde thema’s

Afsluiting

Borging

Leren doe je grotendeels in de praktijk. Om je na afloop van de leergang goed te ondersteunen is het sparabonnement onderdeel van de opleiding. Alle deelnemers kunnen hier gebruik van maken.

Praktische zaken

De groepsgrootte is 10-14 deelnemers. We verzorgen de opleiding In company: de organisatie stelt de groep deelnemers samen en regelt een trainingslocatie.

De voordelen van deze compacte opleiding

  • Je ontwikkelt samen met anderen een frisse blik op je eigen organisatie
  • Je leert in je eigen praktijk 
  • Je ziet welke patronen helpend zijn en welke niet
  • Je leert jezelf en anderen te ‘ontschuldigen’

Tot slot

Wij zijn enthousiast over deze manier van kijken naar organisatievraagstukken, we worden graag uitgedaagd in het leveren van hoge kwaliteit aan professionals en deelnemers raken geïnspireerd door de verrassende invalshoek van dit onderwerp.

Heb je belangstelling en wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Rombout Schipper. Hij kan je meer vertellen en met je kijken of deze manier van opleiden passend voor jullie is.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

               Nieuwsgierig?
trainingCONTACT

Meer weten over andere onderwerpen?