Incompany-training
Het moedige gesprek

Gesprekstechnieken en feedback geven

Omschrijving

Om je werk goed te kunnen doen overleg je regelmatig met collega’s, klanten en andere partijen. Vaak loopt de communicatie vanzelf. Op zulke momenten krijg je energie en  behaal je met elkaar de gewenste resultaten.

Soms reageert iemand (of jijzelf) anders dan je zou verwachten of willen. Dat kost vaak energie en het levert niet altijd op wat je nodig hebt, zeker als soortgelijke situaties zich blijven herhalen. 

Niet alles is te voorkomen, soms klikt het nu eenmaal niet tussen mensen. Toch wordt er als professional van je verwacht dat je je resultaten behaalt en goed met elkaar samenwerkt. Wat kun je doen?

Wat werkt?

De eerste stap is je bewust te worden van het gedrag (van jezelf en van anderen), zonder het te veroordelen. Daarnaast kun je leren hoe je daarmee omgaat, wat jij anders kunt doen, zodat de communicatie beter verloopt.

Daar heb je kennis voor nodig, maar ook vaardigheden en de mogelijkheid om daarmee te oefenen en nieuwe ervaringen op te doen.

In bijna alle gevallen is het belangrijk dat je goede gesprekken voert met elkaar. Soms is daar moed voor nodig! Je luistert op verschillende niveaus en je geeft eerlijke feedback op een manier waar iemand wat mee kan. Soms houd je het zakelijk, soms zeg je wat je voelt en wat je nodig hebt. In alle gevallen doe je er alles aan om tot concrete oplossingen te komen.

Wat leer ik persoonlijk?

Tijdens deze training staat jouw persoonlijke professionele leervraag centraal. Denk daarbij aan effectieve antwoorden op vragen als:

 • Hoe zorg ik dat ik minder snel oordeel?
 • Hoe ga ik om met manipulatief gedrag?
 • Hoe zeg ik wat ik (niet) wil?
 • Hoe ‘verkoop’ ik mijn standpunten wat beter?
 • Hoe ga ik om met mijn gevoeligheid voor bepaald gedrag?
 • Hoe kom ik tot concrete afspraken die werken?
 • Hoe doorbreek ik een herhalende discussie? 
 • Hoe ga ik om met mensen die lang van stof zijn?
 • Hoe kan ik minder impulsief reageren?
 • Hoe kan ik de-escaleren en toch duidelijk zijn?
 • Wat is de juiste timing?
 • Hoe bereid ik me voor op een lastig gesprek?
 • Hoe kan ik online het beste reageren?

Doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers of teams die werkzaam zijn binnen jullie organisatie, die het als een persoonlijke uitdaging zien om zich op het gebied van communicatie verder te ontwikkelen.

We werken met minimaal 4 tot maximaal 10 deelnemers. Wanneer de groep groter is werken we met twee of meer trainers en trainingsacteurs. 

Uitgangspunten

 • Je bent bereid naar jouw eigen aandeel in de communicatiedynamiek te kijken en deze te onderzoeken op effectiviteit;
 • Je bent bereid om tussentijdse opdrachten uit te voeren;
 • Je bent bereid om tijdens de training casuïstiek uit eigen praktijk in te brengen.
workshop verbindende communicatie Nijmegen Arnhem Deventer Ede

Wat leert het team?

Je kunt deze training ook met je hele team volgen. Dan werken we met jullie persoonlijke vragen én met vragen die gaan over het hele team . Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoe zorgen we ervoor dat ons werkoverleg minder energie kost of zelfs energie geeft?
 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen aan bod komt, zonder oeverloze discussies?
 • Hoe komen we sneller tot besluiten?
 • Hoe gaan we om met subgroepjes in ons team?
 • Hoe blijven we positief kritisch naar elkaar (praten met en niet praten over)?
 • Hoe gaan we om met verschillende behoeften?
 • Hoe blijven we zaken uitspreken, zonder dat het zwaar of ingewikkeld wordt?
 • Hoe maken we voldoende ruimte voor zowel de bovenstroom als de onderstroom?
bovenstroom onderstroom training coaching

Programma en duur

De training bestaat uit drie losse dagdelen met tussenpozen van één maand. Tussendoor krijg je opdrachten zodat je het geleerde concreet kunt toepassen tijdens jouw werk.

Tijdens de dagdelen wisselen theorie en praktijk elkaar af en leer je vooral om door een andere bril te kijken naar jezelf en anderen.

Het programma wordt aangepast aan de vragen van de deelnemers. De onderwerpen die tijdens deze training aan bod (kunnen) komen:

Bijeenkomst 1: Hard op de inhoud, zacht op de relatie

 • Uiten en luisteren met behulp van Verbindende Communicatie als verdiepende gesprekstechniek
 • Oefenen met luisteren en begrip tonen
 • Oefenen met wisseling tussen Boven- en Onderstroom
 • Oefenen met geven van feedback en uitspreken van behoeften en verzoeken

 

Bijeenkomst 2: Omgaan met tegenstrijdige standpunten

 • Omgaan met tegenstrijdige standpunten of weerstand
 • Oefenen in het aangeven van grenzen
 • Oefenen met moedige onlinegesprekken
 • Oefenen met eigen casuïstiek (bijvoorbeeld: 360 gr. feedback geven, sparren, omgaan met spanning etc.)

 

Bijeenkomst 3: Groepsgesprekken en borging

 • Terughalen resultaten tot nu toe: wat gaat goed, wat kan beter?
 • Groepsgesprekken m.b.v. elementen uit Deep Democracy en Systeemdenken
 • Oefenen met eigen casuïstiek
 • Borging in de praktijk

Werkwijze

De training wordt verzorgd door ervaren trainers van Bureau Ten Bate. Tijdens bijeenkomst 2 en 3 word je ondersteund door een trainingsacteur, bij wie je gedrag kunt ‘bestellen’ als je dat wilt. Je hebt ten alle tijde de regie en samen zoek je naar oplossingen die bij jou of jullie passen. 

Naast brede theoretische kennis, beschikken zowel de trainer als de trainingsacteurs over een scala aan werkvormen.

Wij gebruiken leersituaties die ‘in het moment’ ontstaan en koppelen deze aan de leervraag en de praktijk. We geloven in leren door te doen: deelnemers voeren opdrachten uit en reflecteren daarop. We maken daarbij altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat kun jij straks anders gaan doen?

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in onze andere incompany opleidingen:

Meer weten over andere onderwerpen?