Zoek
Sluit dit zoekvak.

Grip op je tijd-individueel

Kies één of twee acties die haalbaar zijn én bij jou passen

  1. Kritisch kijken naar werkzaamheden die je inplant

Focus op wat BELANGRIJK is voor jouw functie (niet voor de organisatie, een ander team of collega) en de rollen die je hebt. Belangrijk en dringend zijn hierbij niet hetzelfde!

  1. Overzicht creëren in je agenda

Breng je hele tijdsbesteding per week in kaart, ook zichtbaar voor je collega’s. Groepeer vergelijkbare werkzaamheden in blokken en plan bijvoorbeeld 1 uur per dag onvoorzien voor uitloop en ad-hoc activiteiten.

  1. Onderbrekingen voorkomen

Dit is zeker van belang tijdens geconcentreerd werk, het kost je 10 tot 20 minuten om er weer helemaal ‘in’ te komen. Zo ben je uiteindelijk veel langer bezig! Hoe organiseer je dit?

  1. Consequent gebruik maken van een ‘extern geheugen’

Denk aan een actielijst al dan niet gekoppeld aan je agenda. Omdat je nu niet meer AAN dingen hoeft te denken is er meer ruimte in je hoofd om OVER zaken na te denken.

  1. Je werkgeheugen op een positieve manier beïnvloeden

Train je concentratievermogen (meditatie is bewezen effectief), plan korte lege momenten of beweegmomenten in, passend bij jouw behoefte.

  1. Alleen acties combineren die energie genereren

Multi-tasking kost extra energie als je twee acties combineert die beiden aandacht vragen (bijv. bellen en mailen tegelijk). Daarentegen laat een automatische handeling zich juist heel goed combineren met een aandachtstaak. (bijv. lopend bellen met een collega). Dit geeft juist energie.

  1. Het uitzetten van alle berichtnotificaties

Denk aan je telefoon, tablet en computer (behalve je agendameldingen). Plan vervolgens 3 tot 5 momenten per dag waarin je je berichten verwerkt.

  1. Zorgen voor een goed werkritme

Complexe taken kunt je het beste doen als je op je best bent en routineklusjes doe je tijdens de dip. Kijk daarbij naar je dagindeling maar ook naar je weekindeling.

  1. Je planning checken

Het einde van de week is een perfect moment om een paar minuten na te denken over de volgende week. Staat alles in je agenda? Is het te vol? Zoom uit: welke drie activiteiten kun je de komende week doen om écht vooruit te komen?

  1. Je eigen timemanagement-valkuilen kennen

Wees je ervan bewust, maar veroordeel ze niet. Stel je voornemens bij en begin weer opnieuw. Wat is voor jou haalbaar? Wat wil je daarmee bereiken?

De workshop Grip op je tijd’ heeft effect op drie niveaus van timemanagement: persoonlijk, team en organisatie.

Wil je tips voor teams? Klik hier.

Grip op je tijd team timemanagement
Begin met het ontwikkelen van jouw mogelijkheden