Zoek
Sluit dit zoekvak.

Training omgaan met Diversiteit

De rijkdom van 'anders'

Het onderwerp

Diversiteit en inclusie staan  – om uiteenlopende redenen – bij veel organisaties hoog op de agenda.  De discussie start nogal eens met een (wens tot) verandering in het aannamebeleid vanuit de verwachting hiermee de diversiteit in de organisatie te vergroten. In de praktijk is dit een uitdaging: organisaties zien de nieuwkomer soms net zo snel vertrekken als dat ze gekomen zijn. 

Het bevorderen van diversiteit is doorgaans een complexe en lange weg van twee stappen vooruit en één stap achteruit. De tegenkrachten zijn best groot. Het is ons al vroeg aangeleerd om ons te richten op mensen die net zo overkomen, denken, voelen en handelen als we zelf gewend zijn. We vormen bij voorkeur een hechte groep van gelijkgestemden, want samen staan we sterk. We zien vooral de winst van ‘alle neuzen dezelfde kant op’ en beseffen onvoldoende wat het verlies van dit ‘groepsdenken’ is. Zie ook dit filmpje: “Zo doen we dat hier nu eenmaal”

Er kan een wij-zij cultuur ontstaan, waarbij we  onze eigen blinde vlekken niet meer zien en we geen begrip hebben voor de frustratie van de mensen die anders handelen of eruitzien dan wij. Hoe sterker en belangrijker de sociale norm hoe meer uitsluiting er plaatsvindt. 

In dit filmpje “Inclusion starts with I” wordt het effect van in- en uitsluiting op een prachtige manier verwoord. 

inclusie diversiteit Deventer Nijmegen

Doel

Door deze training word je je bewuster van je eigen  gedrag en cultuurpatronen (in jezelf en in jouw organisatie). Al doende vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van gedrag en groepsdynamiek. Je leert hoe je zo effectief mogelijk en ook heel praktisch een zinvolle bijdrage kunt leveren aan het vergroten van diversiteit en inclusie in jouw organisatie.

Hoe organiseer je diversiteit en inclusie?

Wanneer je als medewerker Diversiteit en Inclusie invulling geeft aan jouw rol heb je altijd met verschillende krachtenvelden te maken (van onverschilligheid tot activistisch). Hoe krijg je duurzaam aandacht voor deze onderwerpen en hoe organiseer je acties die effect hebben in de organisatie? Denk aan:

 • Het bouwen en onderhouden van een netwerk van mensen die het onderwerp een warm hart toedragen. Het samenwerken met ambassadeurs in de lijn is bewezen effectief.
 • Nieuwe activiteiten organiseren waarmee je het onderwerp steeds weer op verschillende agenda’s terug laat keren. 
 • Het faciliteren van deze ambassadeurs op allerlei mogelijke manieren, zodat ook zij duurzaam kunnen werken aan inclusie en diversiteit.
 • Het trainen van en de ambassadeurs en jezelf op bijv. ‘blinde vlekken’ en ‘meervoudige partijdigheid’. Niemand wil uitsluiten. Toch gebeurt dit. Iedereen discrimineert regelmatig onbewust en iedereen denkt vanuit de eigen ‘bubble’. Dat vraagt zelfinzicht, oog voor je eigen blinde vlekken en de vaardigheid om ‘meervoudig partijdig’ te kunnen kijken. 
 • Op een pro-actieve wijze steeds weer kleine, betekenisvolle stappen zetten, waarmee je de dialoog tussen mensen bevordert en de verbinding tussen mensen verdiept. 

Voordelen van het ontwikkelen van deze vaardigheden:

 • Je leert jezelf uit te drukken en tegelijkertijd de (standpunten van de) ander serieus te nemen.
 • Je leert dat fouten maken erbij hoort en dat je dit niet kunt en hoeft te voorkomen.
 • Je leert met een andere blik kijken naar mensen, teams, de organisatie.
 • Je geeft iedereen een rol en verantwoordelijkheid in het systeem, zonder mensen te beschuldigen (omdat de werkelijkheid meestal complexer is dan je kunt overzien).
 • Je leert te werken met kleine betekenisvolle stappen als de hefboom voor verandering.
 • Je gaat concreet aan de slag in het hier en nu.

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers die het belangrijk vinden dat het onderwerp diversiteit en inclusie op de agenda staat in hun organisatie. Denk aan:

 • Medewerkers Diversiteit/Inclusie
 • Ambassadeurs, de netwerkers ‘in de lijn’
 • Vertrouwenspersonen
 • Trainers en teamcoaches die het onderwerp een warm hart toedragen
 • Iedereen die van binnen uit wil werken aan het vergroten van de diversiteit in de organisatie of het team. 

We werken met 6 tot 14 deelnemers.

Door deze training word je je bewuster van je eigen  gedrag en cultuurpatronen (in jezelf en in jouw organisatie). Al doende vergroot je jouw kennis en vaardigheden op het gebied van gedrag en groepsdynamiek. Je leert hoe je zo effectief mogelijk en ook heel praktisch een zinvolle bijdrage kunt leveren aan het vergroten van diversiteit en inclusie in jouw organisatie.

inclusie diversiteit deventer nijmegen

Programma en duur

De training bestaat uit twee losse dagen en een terugkomdagdeel. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen theorie en praktijk elkaar af en leer je vooral om door een andere bril te kijken en anders te reageren op elkaar en in een groep. Onderwerpen die aan bod komen:

 • (H)erkennen van elkaars verhaal. Waar ken(de) jij de positie van ‘anders zijn’?
 • Omgaan met het appèl dat iemand/een groep op jou kan doen;
 • Omgaan met (on)bewuste uitsluiting; wat is het en hoe ga je er zelf mee om?;
 • Opbouwen en onderhouden van relatienetwerken;
 • Faciliteren vanuit meervoudige partijdigheid;
 • Elementen van Systeemdenken, Deep Democracy en Verbindende communicatie;

De training wordt verzorgd door trainers van Bureau Ten Bate (afhankelijk van de grootte van de groep: één of twee trainers per training).

We werken vanuit een blik op het geheel (de onderlinge relaties in het systeem) en zoomen ook in op het persoonlijke (Welk appèl doet het systeem op jou? Welke plek krijg je en neem je in? Hoe kun je daar effectief mee omgaan?)

Naast brede theoretische kennis, beschikken we over een scala aan werkvormen, die wij afstemmen op de doelgroep. We maken ook gebruik van situaties die in de training spontaan ontstaan: wat gebeurt er nu en wat kun je daarvan leren met betrekking tot jouw dagelijkse werkpraktijk?  

We geloven in leren door doen: deelnemers voeren opdrachten uit en reflecteren daarop. We maken daarbij altijd de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk: wat kun jij straks anders gaan doen?

Uitgangspunten

 • Deelnemers zijn bereid naar hun eigen aandeel in hun gedrag en in de groepsdynamiek te kijken en dit te onderzoeken op effectiviteit;
 • Deelnemers zijn bereid om tussentijds te oefenen, waarbij zij focussen op hetgeen hun persoonlijk het meest aanspreekt;
 • Deelnemers brengen tijdens de training casuïstiek uit hun eigen praktijk in.
workshop verbindende communicatie Nijmegen Arnhem Deventer Ede

Kosten & Locatie

De training wordt eenmalig aangeboden als open inschrijving tegen een gereduceerd tarief van €545,- per deelnemer (excl. BTW). 

Locatie: omgeving Deventer

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor prijsinformatie en maatwerk voor jouw organisatie.

               Nieuwsgierig?
trainingCONTACT

Meer weten over andere onderwerpen?