Dit bieden wij

Bureau Ten Bate heeft als kernactiviteiten training & coaching op de thema’s Leiderschap, Teamontwikkeling, Zelforganisatie, Persoonlijk leiderschap en meer…

Wij verzorgen een passend aanbod, van een prikkelende workshop tot een organisatiebreed ontwikkeltraject.

Opdrachten die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd:

 • Hoe maken wij leiders van onze managers?
  praktijkvoorbeeld
 • Zelfsturende teams zelf het stuur laten overnemen
 • Hoe bouw je een nieuw, multidisciplinair team?
  praktijkvoorbeeld
 • Van MG naar MT; van managementgroep naar managementteam
 • Managen van generaties
 • Persoonlijk leiderschap in de leiderschapsdriehoek
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • En meer ….

Hoe maken wij leiders van onze managers?
Voor een middelgrote gemeente hebben wij in antwoord op deze vraag een managementontwikkelingstraject uitgevoerd. Door te starten met een module ‘Authentiek leiderschap’ kregen de deelnemers inzicht in hun managementstijl en hun toegevoegde waarde als manager en MT-lid. In deze organisatie is sturing geven aan wat de externe omgeving vraagt, een steeds belangrijker wordende managementtaak. Met de module ‘Omgevingsanalyse & ketenpartners aansturen’ hebben wij inzicht en vaardigheden op dit gebied versterkt. Het traject is afgesloten met de module ‘Resultaatgericht sturen’, om de managers in staat te stellen goed te schakelen tussen interne en externe sturing en de belangentegenstellingen die zich daarbij kunnen voordoen. Door middel van een ‘borgingsplan’ wordt periodiek aandacht gegeven aan de verdere implementatie in de praktijk.

Hoe maak ik van een nieuw, multidisciplinair team een goed team?
In het traject: ´Van samen werken naar samenwerken´ zijn wij met het team gestart met het formuleren van de missie, met de module ‘Gewenste resultaten formuleren’. Vervolgens hebben we de teamleden aan de hand van pittige praktijkcases laten ervaren in hoeverre zij hun gedeelde missie in de praktijk brengen. Die ervaringen hebben we gebruikt om in de module ‘Het team als systeem’ de belemmerende patronen en factoren voor samenwerking om te vormen naar effectieve samenwerkingsvormen. Echt samenwerken is voor dit team een grote verandering. Om daar draagvlak en commitment voor te krijgen, is het nodig om onder ogen te zien welke winst en welk verlies de verandering met zich meebrengt. Daarvoor is de module ‘Functionele analyse: de winst en verlies van veranderen’ ingezet.