Zoek
Sluit dit zoekvak.

Conflicten in teams

Teamconflicten: Spanning is brandstof

Teamcoachingstraject bij conflicten

Teamcoaching bij conflicten door Bureau Ten Bate is een mix van training & coaching, consultatie en advies . Afgestemd op de specifieke situatie van het conflict, het doel, de branche en functies gebruiken wij werkvormen waardoor het teambewustzijn wordt vergroot en teamleden leren van elkaar. We geloven in leren door te doen: als team voer je opdrachten uit en reflecteer je daarop. We maken altijd de vertaalslag naar de praktijk: wat kun jij en wat kan het team straks anders gaan doen?

We lossen teamconflicten op

 • Teamconflicten We onderzoeken grondig en precies de teamdynamiek en teampatronen om de oorzaak van een conflict of ruzie te vinden. We helpen door als team de aanwezige conflictstijlen te onderzoeken. We trainen met behulp van verschillende methoden en invalshoeken om teamconflicten op te lossen zoals Deep Democracy en Systeemdenken.
 • Slechte communicatie in het team We helpen de communicatie tussen de teamleden onderling en tussen het team en de rest van de organisatie te verbeteren. Door het team bijvoorbeeld in Verbindende communicatie te trainen is het in staat haar problemen zelf op te lossen.
 • ‘Lastig’ teamlid De oplossing ligt vaak in het beter leren communiceren met elkaar met respect voor de verschillende behoeftes. Ook kijken we naar teampatronen en hoe elk teamlid hieraan bijdraagt en wat voor afspraken je kunt maken om belemmerende patronen te doorbreken. Optioneel zetten we waar nodig persoonlijke coaching in.
 • Teamafspraken maken Het team maakt wel afspraken, maar houdt zich daar niet altijd even goed aan. Door in teamontwikkeling onderliggende teampatronen te onderzoeken en inzet van besluitvormingsmethoden zoals Deep Democracy of Effectief besluiten nemen weet het team hoe je effectieve, gedragen besluiten neemt en respecteert.

Waarom is er een conflict?

Conflicten of ruzies in teams  kunnen openlijk gevoerd worden of juist bedekt. Dan wordt er bijvoorbeeld wel ‘over elkaar’ gepraat maar niet meer ‘met elkaar’. Dat kan een onveilig gevoel geven. Soms denk je: “ik merk het gedoe in het team wel, maar zelf heb ik er niet zo’n last van”. Voor het individu is dat een praktische oplossing, het helpt het team niet verder. Dergelijke conflicten staan nooit op zichzelf. Ze maken onderdeel uit van de manier waarop het team als geheel functioneert.

Teamconflicten ontstaan doorgaans als het volgende speelt:  

 • Het team is het onderling niet eens over de gestelde doelen
 • De teamleden en hun leidinggevende zitten niet op één lijn
 • De teamleden verwachten iets anders van elkaar of hun leidinggevende en vice versa
 • Er zijn verschillende ‘groepjes’ die niet goed samenwerken
 • In het verleden is iets voorgevallen wat niet goed is uitgepraat
 • Het team is op weg van M1 naar M3 en hanteert verschillende conflictstijlen.
Als je teamconflicten wilt oplossen dan is Bureau Ten Bate de expert. We werken met verschillende beproefde methoden van conflicthantering, teamcoaching en teamontwikkeling.
teamcoaching Arnhem Deventer ontwikkeling

Wat levert teamcoaching bij conflicten op?

Iedere conflictsituatie of ruzie in een team is anders. Samen met het team bepalen wij de doelen en beoogde resultaten. 

 • Je weet spanningen of conflicten in het team om te zetten in brandstof voor verbetering
 • Je hebt meer vertrouwen in elkaar als team, de openheid neemt toe en je spreekt je meer uit
 • Je werkt beter samen met elkaar als team en de externe omgeving (klanten, opdrachtgevers, management, andere teams)
 • Je weet samen niet-functionele (team)communicatiepatronen om te buigen naar effectieve patronen
 • Je wordt als team eigenaar van het resultaat in de boven- en onderstroom
 • Je maakt veel beter gebruik van elkaars competenties in het team. Ieder teamlid voelt zich gezien en gewaardeerd
 • Je hebt geleerd om respect te tonen voor een andere mening, ook al is dit niet jouw mening
 • Je werkt weer met meer plezier samen
 • Je werkt echt als een team samen aan de opdracht, geen los zand meer
 • Je weet wat je (niet) moet doen in de ontwikkelingsfase waarin je zit als team 

Conflictcoaching voor teams: Niemand is schuldig, iedereen is verantwoordelijk

Op basis van jullie teamcoachvraag, de historie van het conflict en ons vooronderzoek leveren we altijd maatwerk. Bij een conflictsituatie in het team starten we bij voorkeur met voorgesprekken met een aantal teamleden en de manager, om zoveel mogelijk informatie op te halen. We stellen ons meervoudig partijdig op en hanteren het principe: ‘Niemand is schuldig, iedereen is wel verantwoordelijk’.  Vaak bestaat een traject uit verschillende teambijeenkomsten met ruimte voor onderzoek, reflectie, training, sparmomenten en uitgebreide aandacht voor borging in de praktijk.

teamcoaching Nijmegen Deventer team ontwikkeling
Los je teamconflict op

Meer weten over andere onderwerpen?