CAROLINE REIJ: 'ALLES HEEFT WIJSHEID IN ZICH'

Caroline-Reij-2016ZANGER, ALTIJD BENIEUWD, HOUDT VAN SCHERPTE EN LICHTHEID

“Tijdens mijn werk als trainer kijk ik ontspannen naar wat er is en speel ik in op wat in het moment gebeurt. Met respect voor ieders grens en doel vraag ik door, vriendelijk en doortastend, zodat het (groeps-)bewustzijn wordt vergroot. Als ik met teams werk, maken we goed gebruik van de onderlinge verschillen. We gaan op zoek naar de gemeenschappelijke kwaliteiten en de belemmerende patronen. Omdat ik creatief ben in het vinden oplossingen, leer ik mensen graag om te werken met nieuwe vormen van samenwerking, aansturing en besluitvorming, zoals ‘Deep Democracy’.”

Ervaring, opleiding & inspiratiebronnen: Sociale Geografie/planologie (RUG), Instrument voor hulp, Energetische opleiding, Psychodramatische werkvormen (ITIP), Deep Democracy t/m level 4 (Jitske Kramer en Myrna Lewis), Systeemdenken (Xenia Vegter, Marijke Spanjersberg), Zelfsturing & heling (Reïnventing Organisations, Laloux).

Specialismen:

  • Teamcoaching (w.o. Systeemdenken en Deep Democracy)
  • Ontwikkeling zelforganiserende teams
  • Persoonlijk leiderschap
  • Train de coach & trainer