Zoek
Sluit dit zoekvak.

10e Leergang Systeemdenken 2021/2022

– Breed denken, precies handelen –

 Fijn dat je geïnteresseerd bent in deze bijzondere leergang! Met dit schrijven brengen we je op de hoogte van de opzet van de leergang die je samen met collega-professionals kunt gaan volgen. In september 2021 gaat de leergang voor de 10e keer van start. We gaan uit van ‘live’ bijeenkomsten, indien nodig zullen de eerste bijeenkomsten digitaal worden aangeboden.

 

De Leergang Systeemdenken; hoge kwaliteit – flexibiliteit – lage prijs

Hoge kwaliteit

Onder leiding van drie zeer ervaren systeemdenkers / opleiders wordt een breed theoretisch kader gegeven en veel geoefend. De leergang dringt door in de haarvaten van systeemdenken: persoonlijk niveau, teamniveau, organisatieniveau en in conflicten.

De opleiding wordt vormgegeven door:

Xenia Vegter Systeemdenken              Selma Busser Systeemdenken              Jaap Schaveling Systeemdenken

Xenia Vegter           Selma Busser                   Jaap Schaveling

Flexibiliteit

In de leergang staat systemisch kijken, communiceren en interveniëren centraal. De deelnemers dragen de leergang samen met de begeleiders. Er wordt gewerkt met eigen ervaringen, casuïstiek en leerbehoeften. Op deze manier geven deelnemers mede vorm aan de opleiding. Wil je deelnemen dan is het belangrijk dat je voldoende mate van zelfreflectie, inzet en eigen verantwoordelijkheid voor je leerproces hebt.

Lage prijs

Door samen zorg te dragen voor de organisatie van de leergang is het mogelijk de kosten laag te houden. We vragen deelnemers veel eigen initiatief te tonen in leerwensen en praktische zaken zoals in toerbeurten zelf de lunch verzorgen en het regelen van opleidingslocaties. Bij voorkeur maken jullie gebruik van eigen locaties. Indien dit niet mogelijk is en jullie “buiten de deur” een locatie zoeken, worden eventuele meerkosten voor de locaties hoofdelijk omgeslagen.

Het programma

Het programma staat op hoofdthema’s vast. Per bijeenkomst wordt echter steeds gekeken waar de deelnemers als ‘leerlingen’ staan en wat goed past in hun leerproces. De deelnemers zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en dus mede-vormgever van de meer gedetailleerde invulling van de opleidingsdagen.

Bij het samenstellen van het programma hebben we drie uitgangspunten gekozen:

  1. Deelnemers leren door doen en ervaren. Theorie is hier ondersteunend aan.
  2. Per bijeenkomst werken we steeds met één trainer. Deze is verantwoordelijk voor het programma van de dag. Zo kun je met drie trainers, en daarmee met verschillende blikvelden op systeemdenken, kennismaken. Xenia Vegter is de hoofdtrainer, zij zorgt ervoor dat de verschillende programmaonderdelen op elkaar aansluiten en begeleidt deelnemers op individueel niveau indien er vragen zijn gedurende de leergang.
  3. De groep die de deelnemers met elkaar vormen is levend werkmateriaal, dit is tenslotte ook een systeem.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1 17 sept 2021 Introductie in SysteemdenkenTeamcoaching & SysteemdenkenFasen in teams, linear en circulair kijken

Rol en appèl van de teamcoach

 Xenia Vegter
Dag 28 okt 2021 Werken met Maturity levels Functionele analyse makenHerkennen patronen en hier op interveniëren

Deze groep als systeem

Xenia Vegter
Dag 3 12 nov 2021 Systemische relaties Circulaire patronenTriades analyseren

Visueel maken van interactiepatronen

Circulair interviewen

Selma Busser
Dag 4 10 dec 2021 Verdieping thema’s dag 3Een nieuw verhaal maken; of hoe een systeem positief te wendenTaal en interventies

Werken met casussen van deelnemers

Selma Busser
Dag 5 14 jan 2022 Systeemdenken in de traditie van de Society of Organizational LearningArchetypen van disfunctionele patronen in organisatiesInterventies vanuit archetypen in organisaties Jaap Schaveling
Dag 6 11 feb 2022 Interventies: hoe juist niet systeembevestigend te werken als teamcoachConflictcoaching  Xenia Vegter
Dag 7 11 mrt 2022 Stagnerende teamsCasuïstiek en integratie theorie van systeemdenken Xenia Vegter

 

Praktische zaken

De groepsgrootte is 12-14 deelnemers.

De kosten voor de opleiding zijn € 1495,- exclusief btw voor 7 trainingsdagen. Dit bedrag geldt bij 12 tot 14 inschrijvingen. Bij minder dan 12 aanmeldingen gaat, in overleg, de leergang niet door en wordt het bedrag teruggestort of wordt het opleidingsbedrag per deelnemer verhoogd.

 

Voorbereiding

We vragen je ter voorbereiding op de leergang het boek ‘Systeemdenken in de praktijk’ van Marijke Spanjersberg te lezen en het boek van Jaap Schaveling ‘Systeemdenken, van goed bedoeld naar goed gedaan’.

Voor meer informatie zie ook deze link naar een filmpje op YouTube van Jaap Schaveling.

 

Tot slot

Wij zijn enthousiast over deze manier van leren. Het spreekt de opleiders aan dat ze worden uitgedaagd in het leveren van hoge kwaliteit aan professionals en deelnemers raken geïnspireerd door de verrassende invalshoek van dit onderwerp en deze manier van leren.

Heb je belangstelling en wil je meer weten dan kun je contact opnemen met Daan Sio. Zij kan je meer vertellen en met je kijken of het wederzijds passend is.

Voel je vrij om deze informatie door te sturen aan mensen die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn. Wij zijn benieuwd of dit initiatief wat voor je is en horen graag van je.

Hartelijke groet,
Ineke Helmer, Huib Beerda & Daan Sio

___________________________________________________________________

Helmer in Veranderen Ineke@helmerinveranderen.nl06-29562424
Bureau Ten BateDaan.sio@bureautenbate.nl06-12726540
Big Dipperinformatie@bigdipper.nl06-46294016

Meer weten over andere onderwerpen?